Održan prvi timski sastanak povodom projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga“

U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 proveden je prvi sastanak stručnjaka Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i stručnjaka projektnog menadžmenta. Projekt je financiran iz Europskog Socijalnog Fonda, a provodi ga HUHIV u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Projekt je nastao s ciljem socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz razvoj nacionalne mreže socijalnih usluga za pripadnike ciljane skupine, kao i članove njihove obitelji. Ujedno je i odgovor na prepoznate probleme unutar postojećeg sustava pomoći, a to su – visoka prevalencija HCV-a u populaciji ovisnika o drogama, nedostatan obim testiranja na HCV, regionalna neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci za ovisnike, visok postotak ovisnika o drogama koji su boravili u zatvorskom sustavu, ili izlaze iz njega s procjenjenom visokom prevalencijom HCV-a, te mnogi drugi. Osim što se projektom izravno ostvaruje pomoć za osobe s problemima ovisnosti te njihove bližnje, također se osnažuje zajednica stručnjaka koji im pomažu, pružajući trajne vještine za podršku ovisnicima u više regija zemlje.

Planirajući ga u nekoliko ciklusa, na sastanku se razgovaralo o strategiji provedbe, raspodjele radnih zadataka te umrežavanja s partnerskim udrugama kao predstavnicama izvaninstitucionalne podrške iz Splitsko-dalmatinske županije, Zadarske županije, Osječko-baranjske županije, Primorsko-goranske županije i Istarske županije te zatvorskim i probacijskim sustavom. Konkretnije su dogovoreni i prvi koraci provedbe – izrada edukativnog priručnika te edukacije za stručnjake koja će poslužiti kao dobar temelj kvalitetnog odgovora na izazove ovisnika u ostatku projekta.

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.