Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2018. godine

Svjetski dan zdravlja 2018. godine će se u organizaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, a u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo, Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika, strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost te Hrvatskom udrugom za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – HUHIV i Hrvatskim društvom za bolesti jetre Hepatos obilježiti u subotu 7. travnja 2018. godine na Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg) u Zagrebu od 9 do 14 sati.

U sklopu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja posvećeno je univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti kojom svatko i svugdje ima pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu. U svakom društvu dostupna zdravstvena zaštita za sve moguća je jedino uz jačanje preventivnih aktivnosti. Zbog toga će ova javnozdravstvena akcija biti usmjerena predstavljanju preventivnih programa te aktivnosti promicanja i unaprjeđenja zdravlja, od spolnog zdravlja, mentalnog zdravlja pa do prevencije raka i drugih kroničnih bolesti.

Sudionici će se ovom prigodom moći informirati o različitim aspektima zdravlja i pristupačnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju. Tako će na štandovima moći proširiti znanje kroz pristup pisanim informacijama, aplikacijama i nagradnim kvizovima te razgovorom s liječnicima, psihologom i ostalim stručnjacima, ali i obaviti određena testiranja i pretrage.

Univerzalna zdravstvena zaštita ne obuhvaća samo liječenje pojedinaca, već i aktivnosti za cijelu populaciju kao što su nacionalni preventivni programi i sve komponente zdravstvenog sustava: zdravstvene ustanove, komunikacijske mreže, zdravstvene tehnologije, informacijske sustave, mehanizme osiguranja kvalitete i upravljanje i zakonodavstvo.

Na štandovima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stručnjaci i predstavnici udruge HUHIV će informirati građane o različitim aspektima spolnog zdravlja i pristupačnosti odgovarajuće zdravstvene skrbi u prevenciji i liječenju s posebnim naglaskom na mlade kojima trebamo pomoći da usvoje i primijene znanje i ključno je da u tome imaju podržavajuću okolinu kao što su ovakve javnozdravstvene kampanje.

Izračunajte svoj rizik od zaraze HIV-om, hepatitisom i drugim spolno prenosivim bolestima koristeći Kalkulator rizika u mobilnoj aplikaciji Spolno zdravlje i Sve o hepatitisu, pitajte nas sve što vas brine, potražite uslugu za sebe u Tražilici zdravstvenih usluga.

Vidimo se na Cvjetnom – pokažite nam točne odgovore na pitanja u Kvizu znanja u mobilnoj aplikaciji i osvojite nagradu koja vas čeka na štandu 🙂

Grad Zagreb i Hrvatska primjer je izvrsnosti u partnerstvu s društvenom zajednicom, sinergiji institucionalnog zdravstvenog sustava i zdravstvenih udruga te sveobuhvatnog ulaganja u zdravlje svojih građana.

Organizacije civilnog društva (OCD) važan su dionik zdravstvenog sustava budući da organiziraju i pružaju brojne, često vrlo vrijedne programe i usluge za članove društvene zajednice. One predstavljaju nadogradnju zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Osim toga, umrežavanje i razvoj partnerstva među organizacijama civilnog društva i s ključnim zdravstvenim institucijama posebno je važno u urbanim sredinama u kojima je potrebna izgradnja i definicija uloga, kapaciteta, znanja, postignuća i izbjegavanje dupliciranih usluga. Nadalje, organizacije civilnog društva u zajednici često pružaju usluge i podršku marginaliziranim, ugroženim i stigmatiziranim skupinama i pojedincima. 

Pored pružanja važnih zdravstvenih usluga i programa, OCD u zajednici često igraju i važnu ulogu zagovaranja s ciljem jačanja zdravstvenog sustava u kojem rade. Često su pozvani na suradnju sa zdravstvenim sustavom, ključnim dionicima i donositeljima odluka u razvoju politika, programa i usluga. Takve suradnje pomažu i podupiru sudjelovanje zajednice i javnosti u planiranju i provedbi javnog zdravstva, kao ključnih načela brojnih preporuka, deklaracija i strategija Svjetske zdravstvene organizacije. Na kraju, uspješnim uključivanjem organizacija civilnog društva i javnosti u odlučivanje povećava se vjerojatnost da će provedba politike biti prikladna, prihvatljiva i učinkovita.

Organizacije civilnog društva, u sklopu stručne izobrazbe i implementiranih javnozdravstvenih standarda, imaju primarnu zadaću održavati kontakt sa zajednicom, brinuti se, promovirati i zastupati njihove potrebe, provoditi opće i ciljane javnozdravstvene kampanje, promovirati svjesnost, informiranost, znanje, provoditi edukacije, savjetovanja, probirna testiranja, povezanost sa sustavom skrbi i liječenja te sudjelovati u svim oblicima razvoja i unaprjeđenja zdravstvenog sustava s ciljem prevencije bolesti, zagovaranja prava na liječenje i suzbijanja stigme i diskriminacije. Javnozdravstvene institucije, osim partnerskog odnosa s OCD u provođenju stručnih savjeta, propisa i standarda, glavnu ulogu imaju u osiguranju svih nivoa zdravstvene zaštite i svih dodirnih točaka razvoja modela, standarda i edukacije unutar stručne zajednice. To je sinergija koja donosi rezultate.

 

HZZO, HZJZ, Grad Zagreb