Volim zdravlje – EU projekt

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa započela je s provedbom prvog samostalnog EU projekta u području promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Stranica projekta: www.huhiv.hr/volimzdravlje 

 

Projekt Volim zdravlje službeno je počeo potpisivanjem ugovora 22. listopada 2019. na svečanoj dodjeli u Ministarstvu zdravstva. U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ Ministarstvo zdravstva je donijelo Odluku o financiranju projekta Volim zdravlje – u iznosu od 495. 872, 78 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda  uz intenzitet potpore od 100%.

U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo do kraja listopada 2020. provodit će se aktivnosti s ciljem dugoročnog utjecaja na znanja i svijest mladih o spolnom i reproduktivnom zdravlju, te jačanje kompetencija budućih zdravstvenih djelatnika.

Cilj projekta je povećanje znanja, zdravih navika i svijesti mladih u RH o važnosti prevencije zaraznih bolesti povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem. Nedovoljna razina znanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju posljedica je nepostojanja kontinuiranih edukacija, te dovodi do neodgovornog spolnog ponašanja. Mladi do 25 godina najugroženija su skupina za zarazu SPB zbog spolnog odrastanja, stjecanja iskustva i sklonosti eksperimentiranju. Zbog toga su ciljna skupina upravo mladi, budući zdravstveni djelatnici (učenici srednjih medicinskih škola) koji će sudjelovati na edukacijama o krvlju i spolno prenosivim infekcijama i svojim prijedlozima pridonijeti izradi e-sustava učenja. Uspostava e-sustava učenja omogućava kontinuiranu edukaciju građana, posebice mladih, te budućih zdravstvenih djelatnika o temama spolnog i reproduktivnog zdravlja ne samo za generacije koje će sudjelovati u projektu već i one koji dolaze nakon njih.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.