NEDETEKTABILNOST

Nemjerljivost virusa u krvi, tj. manja količina virusa od donje granice koju laboratorijski testovi mogu izmjeriti (manje od 50 kopija/mL za ultrasenzitivni test ili manje od 400 kopija/mL za standardni test – PCR HIV1 RNK).