Održano predavanje Spolni odnosi, osobne granice i zaštita spolnog zdravlja

10.05.2021. održano je predavanje za studente pod imenom Spolno zdravlje, osobne granice i zaštita spolnog zdravlja. Predavanju je prisustvovalo preko 150 studenata, a događaj su organizirali SCORA (Odbor za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, uključujući HIV i AIDS), SCORP-a (Odbor za ljudska prava i mir) te Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), čiji je predstavnik predavanje i održao.

Sadržaj predavanja produkt je brojnih iskustava u radu CheckPoint centra u Zagrebu – centra za dobrovoljno i besplatno savjetovanje i testiranje na spolno prenosive infekcije (SPI). SPI javnozdravstveni su izazov te mogu uzrokovati značajne zdravstvene probleme za pojedinca ako se ne liječe ili kontroliraju na vrijeme. Primjerice, nedetektirana infekcija HIV-om može uzrokovati stanje AIDS-a koje se u protivnom moglo spriječiti ranom dijagnozom i uspješnom terapijom koja postiže i održava nultu viremiju i nezaraznost. Češća od infekcije HIV-om je klamidija koja je izliječiva, ali se uz nju veže pogrešno vjerovanje da redovito izaziva simptome, što nije točno. Zbog tog vjerovanja koje prvenstveno proizlazi iz neinformiranosti, osobe ne pristupaju testiranju, i tako mogu iskusiti neke teže posljedice neliječene infekcije, poput neplodnosti. Jasno je da spolno prenosive infekcije predstavljaju prijetnju našem tjelesnom zdravlju. Međutim, predstavljaju prijetnju i našem mentalnom zdravlju, o čemu se ne govori dovoljno. Područje spolnog i reproduktivnog zdravlja prožeto je sramom, stigmom i predrasudama u zajednici, ali i u zdravstvenom sustavu te na razini kulture. Internalizirana vjerovanja koja se mogu razviti zbog srama predstavljaju dodatnu opasnost jer mogu biti u podlozi razvoja brojnih psihičkih teškoća, uključujući depresivne simptome, anksiozne simptome, poremećaje prehrane i slično. Postoje neke psihičke odrednice koje značajno utječu na rizična ponašanja u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, a o kojima je potrebno češće govoriti i govoriti na pravilan način, kako bi se zajednica informirala i osjećala dobro i podržano u takvim razgovorima. Ponajprije se radi o konceptu osobnih granica – mjesta gdje odvajamo sebe od ostatka svijeta, a sastoji se od skupa vjerovanja što nam je u redu, što nam se sviđa, što želimo (i što ne). Razlikuju se između osoba, ali i između odnosa. Granice se ostvaruju i motre kroz interpersonalne odnose, razvoj romantičnih veza i spolni život. Osobe koje dobro postavljaju granice lakše se zauzimaju za sebe i svoje potrebe te lakše ulaze u konflikte, te imaju više samopoštovanja. Važno je da svaka osoba bude ohrabrena za zauzimanje za sebe – da razumije granicu svojih želja, potreba, da razumije da je tijelo koje ima isključivo njegovo ili njeno, te da odluke koje donosi u spolnom svijetu budu autonomno donesene. Autonomija spolnog svijeta pomaže osobama da na iskren način žive svoju spolnost, te da preuzimaju odgovornost i budu osnažene postupati interventno ako se i dogodi situacija koja može predstavljati rizik.

Ova znanja bila su temelj provedene edukacije, a kroz nju su se također prolazile teme što napraviti nakon rizične situacije, uz informiranje o važnim postojećim projektima udruge HUHIV koji pomažu mladima i zajednici u očuvanju spolnog zdravlja. Primjerice, pokazani su mobilna aplikacija Spolno zdravlje koja je izrađena uz podršku Grada Zagreba i HZJZ-a, te e-learning portal Volim zdravlje (financiran iz ESF-a) uz partnerstvo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posebno mjesto u predavanju zauzeo je pilot projekt samostalnog kućnog testiranja na HIV koji se u formi istraživanja providi za područje grada Zagreba.  Više o navedenom možete pročitati na stranicama udruge HUHIV, ili posjetite sljedeće linkove:

www.spolnozdravlje.hr

www.volimzdravlje.hr

www.cpzg.eu

Zahvaljujemo studentima na pozivu i što su još jednom pokazali da imaju sluh za teme spolnog i reproduktivnog zdravlja, te osjetljivost na stigmu i diskriminaciju. Kao udruga koja je puno truda uložila u destigmatizaciju unutar samog zdravstvenog sustava, ohrabreni smo u svom djelovanju i u nadi da će uskoro zdravstveni sustav, a i sama zajednica, predstavljati sigurno mjesto za osobe koje žive s HIV-om, kao i ostale osobe koje se suočavaju s izazovima u području spolnog zdravlja i spolnosti.