Lijekovi za hepatitis C na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a

Zagreb, 24. srpnja 2015. godine – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 89. redovnu sjednicu. U nastavku donosimo najvažnije odluke sa sjednice.

Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljeno je ukupno 6 novih lijekova.

Za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljena su 3 nova lijeka: sofosbuvir, dasabuvir i ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, te je proširena indikacija za primjenu lijeka simeprevir koji se već nalazi na listi i za liječenje prethodno neliječenih pacijenata.

Riječ je o novoj generaciji lijekova čijom se primjenom postiže visoki postotak izlječenja (do 90%) hepatitisa C, koji je kao zarazna bolest veliki javno zdravstveni problem. HZZO će plaćati terapiju po terapijskom ishodu, što znači da će plaćati troškove liječenja za one oboljele kod kojih se postigne izlječenje. Nositelji odobrenja preuzimaju troškove neuspješnih liječenja.

Dodatnih milijun kuna Klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“

Klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“ HZZO će plaćati dodatna sredstva od 1 milijun kuna mjesečno za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Više informacija i cijelu objavu pročitajte na www.zdravlje.hr

lijekovi za hepatitis c

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ