Trudnoća i HIV

Trudnoća i HIV

Kada se zaraza HIV-om ne liječi u trudnoći (npr. trudnica ne zna da je HIV-pozitivna), rizik infekcije djeteta je relativno velik (13 40%). HIV se prenosi s majke na dijete tijekom trudnoće, porođaja te dojenjem. Ukoliko želite postati roditelji, razgovarajte sa liječnikom koji Vam može dati odgovarajuće informacije. Odluka o trudnoći mora biti promišljena, imajući u vidu zdravstveno stanje budućih roditelja te prihvaćajući rizik zaražavanja budućeg djeteta. Ukoliko je jedan od partnera serološki negativan za HIV, tada postoji rizik i zaražavanja nezaraženog partnera u želji za začećem djeteta.
Najveći postotak djece koju su zarazile njihove majke zaražena su tijekom porođaja. Rizik zaražavanja može se znatno smanjiti ukoliko majka pri porođaju ima nemjerljivu količinu virusa u krvi. Tako ako neposredno prije porođaja trudnica ima manje od 1000 kopija virusa u mililitru krvi, šansa da dijete bude zaraženo iznosi manje od 2%. Da bi se to postiglo, moguće je sljedeće:

1. Testirati se u trudnoći ako postoji za to razlog (vidi pitanje kad se treba testirati).
2. Trudnice koje zbog svog zdravstvenog stanja (broj limfocita CD4 i viremija) ne uzimaju antiretrovirusnu kombiniranu terapiju u trudnoći trebaju uzimati lijek zidovudin (Retrovir) od 14 tjedna trudnoće sve do porođaja te intenzivnije tijekom samog porođaja. Poslije porođaja majka više ne uzima nikakve lijekove, a novorođenčetu se započinje davanje tog lijeka u obliku sirupa što treba dobivati 6 tjedana
3. Ako zdravstveno stanje trudnice zahtijeva kombiniranu antiretrovirusnu terapiju, tada treba dobiti standardnu kombinaciju lijekova pazeći pri tom da se ne daju lijekovi koji bi mogli oštetiti plod u maternici.
4. Ako je majka i prije trudnoće uzimala lijekove, može se predložiti prekid lijekova tijekom prvog tromjesečja kada postoji najveća opasnost za oštećenje ploda.

Za trudnice koje pri porođaju ipak nemaju nemjerljivu količinu virusa, preporuča se učiniti carski rez. Postoji još nekolicina čimbenika koji mogu utjecati na zaražavanje novorođenčeta, pa o svemu tome treba voditi brigu pri praćenju trudnoće i porođaju.
Majkama se savjetuje da ne doje, jer se i majčinim mlijekom dijete može zaraziti.

Ako planirate trudnoću, a zaraženi ste HIV-om, tražite informacije i objašnjenja od liječnika. Odluka je Vaša.
Uspješnim liječenjem tijekom trudnoće smanjuje se mogućnost zaraze djeteta na manje od 2%!

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa