Klinička istraživanja za hepatitis C cjepivo

Dosad se izrada cjepiva za hepatitis C pokazala kao veliki izazov, jer virus mijenja svoj oblik, zbog čega se teško može naći struktura na koju bi cjepivo imalo učinka.

 

Rana klinička ispitivanja cjepiva za hepatitis C u Oxford-u pokazala su obećavajuće rezultate. Novost u pristupu je ciljanje na unutrašnjost virusa, a ne samo na površinske strukture.

 

„Na taj se način utječe na „mašinu“ virusa i cilj je promijeniti mašineriju virusa mijenjanjem njegovih ključnih dijelova.“

 

Genetski materijal hepatitis C virusa je promijenjen na način koji priprema imunološki sistem na učinkovit odgovor u borbi protiv virusa. Ispitivanja su pokazala da je ovim cjepivom moguće postići takav odgovor. Nisu zabilježene veće nuspojave kod 41 pacijenta koji su sudjelovali u ispitivanju.

 

Sljedeći stadij uključuje davanje cjepiva osobama koje su u povećanom riziku od hepatitis C infekcije i promatranje njihovog imunološkog odgovora.

 

(BBC WORLD)