HUHIV u drugoj posjeti zajednici u Splitu

Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s korisnicima i razmjene iskustava i izazova u radu s ciljanom populacijom u zajednici, organiziran je drugi posjet zajednici u Splitu 07. i 08.06.2021. Cilj posjeta je fokusiran na konkretan obuhvat identificiranih korisnika s virusom hepatitisa C te sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi kvalitetnog povezivanja korisnika sa sustavom skrbi i liječenja.

Temeljem Priručnika za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – Prevencija hepatitisa B i C u provedbi programa smanjenja šteta, cilj je bio dogovoriti konkretne akcije koje je potrebno poduzeti kako bi ostvarili krajnji cilj, a to je izlječenje osoba s kroničnim hepatitisom C u sklopu deinstitucionaliziranih usluga podrške u cijelom procesu rada s korisnicima te uspostava ujednačenog pristupa i svim dijelovima Hrvatske u sklopu mreže socijalnih usluga.

U sklopu posjete, povezali smo stručnjake udruge Help sa zdravstvenim stručnjacima KBC-a Split, upoznali se sa protokolima zdravstvenog sustava i dogovorili metodologiju povezivanja svakog korisnika iz zajednice sa procesom zdravstvene kontrole, praćenja, potrebne terapije i izlječenja kao zajedničkog cilja i ključnog zdravstvenog segmenta u programima smanjenja šteta na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ostvarili smo dobar model sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i mreže socijalnih usluga u društvenoj zajednici u sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji (11) i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti (5) u ključnim područjima smanjenja štete kroz jačanje kapaciteta. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 14. travnja 2022.

„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Read more
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 07. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Read more
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 30. lipnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja Read more
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 23. lipnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Read more
U sklopu provedbe ESF projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373, a Read more