HUHIV na webinarima Life Beyond HIV – HIV za vrijeme pandemijske krize

Life Beyond HIV serija je webinara velikih stručnjaka u području HIV-a u organizaciji Gileada, a sastoji se od plenarnih predavanja, panel diskusija i master-predavanja za zdravstvene djelatnike i članove zajednice. Kroz konferenciju se obrađuju teme četiri stupa prikladne kratice LIFE (life engl. – život):

  • Learning for a LIFE Beyond HIV (učenje): reflektiranje na suvremene uspjehe i razmjena iskustava kako bismo povećali razumijevanje različitih izazova s kojima se suočavamo na individualnoj i grupnoj razini u borbi protiv HIV-a
  • Innovation for a LIFE Beyond HIV (inovacije): napredak u smanjivanju razlika u kaskadi skrbi, istraživanje novih solucija koje će nas približiti nuli novozaraženih, nuli smrću povezanih s AIDS-om i potpunom razrješenju stigme
  • Fellowship for a LIFE Beyond HIV (društvo/suradnja): edukacija kroz suradnju s ciljem uklanjanja AIDS-a kao globalne javnozdravstvene prijetnje
  • Empowerment for a LIFE Beyond HIV (osnaživanje): istraživanje budućnosti u kojoj je zajednica osnažena i ima mogućnost najboljeg života; istraživanje širih problema i potencijalnih rješenja s ciljem postizanja dugoživotnog dobrog zdravlja

Predstavnici udruge HUHIV participiraju na predavanjima koja se održavaju kroz svibanj i lipanj 2021. godine. Dana 05.05.2021. stručnjaci iz područja medicine raspravljali su o suvremenim izazovima, konkretnije kontekstu pandemijske krize i HIV-a. Reflektirajući se na poznatu 90-90-90 inicijativu UN-a vezanu za napore u borbi protiv HIV-a, izazovno je, ali je i potrebno implementirati i raditi na četvrtom cilju 90, koji uključuje kvalitetu života osoba koje žive s HIV-om. UNAIDS je postavio nove ciljeve za 2025., naslanjajući se na već postojeće, u kojima optimizira kontinuum skrbi – svijest o svom HIV-statusu, povezivanje sa skrbi, viralnu supresiju, internacionalne, nacionalne i lokalne strategije za uspješnu skrb.

Naglasak je bio na zadržavanju u skrbi, u čemu važnu ulogu igraju brojni faktori – pripadnost nedominantnoj rasi, heteroseksualna orijentacija, adolescenti i mladi odrasli (u 20-ima), financijski problemi, aktivno korištenje supstanci, mentalne teškoće, mjesto života, strah i stigma, nedostatak usluga podrške, percepcija zdravstvenog statusa, te trans žene. Navedeni faktori na više načina utječu na smanjeno zadržavanje u skrbi, o čemu je potrebno kontinuirano razgovarati te podizati svijest kod stručnjaka vezano za ove faktore. Zadržavanje u skrbi nije samo pitanje kojim se bave liječnici, već i medicinski tehničari, farmaceuti, psiholozi, bližnji, socijalni radnici te same osobe koje žive s HIV-om, kojima je potreban multidisciplinarni tim, pogotovo u vremenu pandemijske krize. 

Također, iako su faktori borbe protiv HIV-a pokazali značajnu uspješnost, poglavito razvojem vrlo učinkovite terapije, COVID-19 je značajno utjecao na probleme u prvom cilju 90, odnosno obuhvatu testiranja na globalnoj razini. Sanjay Bhagani, liječnik s infektivne klinike Royal Free Hospital u Londonu, predstavio je istraživanje predviđenih promjena zbog šestomjesečnog stopiranja testiranja u Baltimoreu u SAD-u zbog pandemijske krize. Među MSM populacijom, stopiranje testiranja može dovesti do porasta novih HIV infekcija, ali i smrti posredstvom HIV-a. Nove infekcije, ali ne i smrti, mogu pasti zbog pada od 25% u broju spolnih partnera. Ako pada broja spolnih partnera nema, očekujemo porast od 10,5% u porastu novih HIV infekcija nakon godine dana, a nakon 5 godina predviđa se porast od 3,5%. Smrti posredstvom HIV-a mogu porasti za 11,1% nakon godine dana, te 3% nakon 5 godina.

Iako je pandemijska kriza negativno utjecala na borbu protiv HIV-a, stručnjaci su razvili odgovore u borbi kako bi se što bolje prilagodili novonastaloj situaciji. Tako je liječnik Bhagani istaknuo četiri inovacije:

  1. Telemedicina – dio zdravstvenih usluga počeo se (vrlo uspješno) odvijati preko telefona.
  2. Self-testing – u mnogim zemljama implementirani su programi samotestiranja, a u nekima su ti programi osnaženi dodatnim financiranjima kao praktični način prilagodbe na smanjene mogućnosti testiranja kroz instituciju
  3. Inovacije u dostavljanju lijekova i obavljanja ostalih usluga – neki procesi u području skrbi su pojednostavljeni jer se na nekim mjestima lijekovi počinju dostavljati, te se pruža podrška na daljinu
  4. Osnažene su suradnje zdravstvenih institucija i zajednice – organizacije u zajednici postaju važniji potporni stup zdravstvenom sustavu

Webinari su naglasak stavili i na uključenost liječnika za vrijeme pandemijske krize. 58% ispitanih liječnika u 20 ispitanih zemalja koji su se bavili HIV-om također se bavi i COVID-om, a kroz diskusiju dolazimo do zaključka da zapravo svi liječnici na neki način participiraju u borbi protiv COVID-a, stoga je naglasak na HIV-u za one kojima je to bilo uže područje djelovanja smanjen. 53% osoba koje žive s HIV-om bile su u samoizolaciji, a tek 32% klinika specijaliziranih za HIV radi normalno. 42% liječnika izrazilo je svoju zabrinutost vezanu za dostupnost terapije za dva mjeseca. Ovi podaci svjedoče koliko je pandemijska kriza utjecala na procese u borbi protiv HIV-a i skrbi osoba koje žive s HIV-om. Uz postojeće inovacije koje su pokazale kreativnost, ustrajnost i napore stručnjaka koji se bave HIV-om, potrebno je razvijanje i novijih strategija kako bi se spriječili daljnji negativni utjecaji.