HUHIV na webinarima Life Beyond HIV – HIV za vrijeme pandemijske krize

Life Beyond HIV serija je webinara velikih stručnjaka u području HIV-a u organizaciji Gileada, a sastoji se od plenarnih predavanja, panel diskusija i master-predavanja za zdravstvene djelatnike i članove zajednice. Kroz konferenciju se obrađuju teme četiri stupa prikladne kratice LIFE (life engl. – život):

  • Learning for a LIFE Beyond HIV (učenje): reflektiranje na suvremene uspjehe i razmjena iskustava kako bismo povećali razumijevanje različitih izazova s kojima se suočavamo na individualnoj i grupnoj razini u borbi protiv HIV-a
  • Innovation for a LIFE Beyond HIV (inovacije): napredak u smanjivanju razlika u kaskadi skrbi, istraživanje novih solucija koje će nas približiti nuli novozaraženih, nuli smrću povezanih s AIDS-om i potpunom razrješenju stigme
  • Fellowship for a LIFE Beyond HIV (društvo/suradnja): edukacija kroz suradnju s ciljem uklanjanja AIDS-a kao globalne javnozdravstvene prijetnje
  • Empowerment for a LIFE Beyond HIV (osnaživanje): istraživanje budućnosti u kojoj je zajednica osnažena i ima mogućnost najboljeg života; istraživanje širih problema i potencijalnih rješenja s ciljem postizanja dugoživotnog dobrog zdravlja

Predstavnici udruge HUHIV participiraju na predavanjima koja se održavaju kroz svibanj i lipanj 2021. godine. Dana 05.05.2021. stručnjaci iz područja medicine raspravljali su o suvremenim izazovima, konkretnije kontekstu pandemijske krize i HIV-a. Reflektirajući se na poznatu 90-90-90 inicijativu UN-a vezanu za napore u borbi protiv HIV-a, izazovno je, ali je i potrebno implementirati i raditi na četvrtom cilju 90, koji uključuje kvalitetu života osoba koje žive s HIV-om. UNAIDS je postavio nove ciljeve za 2025., naslanjajući se na već postojeće, u kojima optimizira kontinuum skrbi – svijest o svom HIV-statusu, povezivanje sa skrbi, viralnu supresiju, internacionalne, nacionalne i lokalne strategije za uspješnu skrb.

Naglasak je bio na zadržavanju u skrbi, u čemu važnu ulogu igraju brojni faktori – pripadnost nedominantnoj rasi, heteroseksualna orijentacija, adolescenti i mladi odrasli (u 20-ima), financijski problemi, aktivno korištenje supstanci, mentalne teškoće, mjesto života, strah i stigma, nedostatak usluga podrške, percepcija zdravstvenog statusa, te trans žene. Navedeni faktori na više načina utječu na smanjeno zadržavanje u skrbi, o čemu je potrebno kontinuirano razgovarati te podizati svijest kod stručnjaka vezano za ove faktore. Zadržavanje u skrbi nije samo pitanje kojim se bave liječnici, već i medicinski tehničari, farmaceuti, psiholozi, bližnji, socijalni radnici te same osobe koje žive s HIV-om, kojima je potreban multidisciplinarni tim, pogotovo u vremenu pandemijske krize. 

Također, iako su faktori borbe protiv HIV-a pokazali značajnu uspješnost, poglavito razvojem vrlo učinkovite terapije, COVID-19 je značajno utjecao na probleme u prvom cilju 90, odnosno obuhvatu testiranja na globalnoj razini. Sanjay Bhagani, liječnik s infektivne klinike Royal Free Hospital u Londonu, predstavio je istraživanje predviđenih promjena zbog šestomjesečnog stopiranja testiranja u Baltimoreu u SAD-u zbog pandemijske krize. Među MSM populacijom, stopiranje testiranja može dovesti do porasta novih HIV infekcija, ali i smrti posredstvom HIV-a. Nove infekcije, ali ne i smrti, mogu pasti zbog pada od 25% u broju spolnih partnera. Ako pada broja spolnih partnera nema, očekujemo porast od 10,5% u porastu novih HIV infekcija nakon godine dana, a nakon 5 godina predviđa se porast od 3,5%. Smrti posredstvom HIV-a mogu porasti za 11,1% nakon godine dana, te 3% nakon 5 godina.

Iako je pandemijska kriza negativno utjecala na borbu protiv HIV-a, stručnjaci su razvili odgovore u borbi kako bi se što bolje prilagodili novonastaloj situaciji. Tako je liječnik Bhagani istaknuo četiri inovacije:

  1. Telemedicina – dio zdravstvenih usluga počeo se (vrlo uspješno) odvijati preko telefona.
  2. Self-testing – u mnogim zemljama implementirani su programi samotestiranja, a u nekima su ti programi osnaženi dodatnim financiranjima kao praktični način prilagodbe na smanjene mogućnosti testiranja kroz instituciju
  3. Inovacije u dostavljanju lijekova i obavljanja ostalih usluga – neki procesi u području skrbi su pojednostavljeni jer se na nekim mjestima lijekovi počinju dostavljati, te se pruža podrška na daljinu
  4. Osnažene su suradnje zdravstvenih institucija i zajednice – organizacije u zajednici postaju važniji potporni stup zdravstvenom sustavu

Webinari su naglasak stavili i na uključenost liječnika za vrijeme pandemijske krize. 58% ispitanih liječnika u 20 ispitanih zemalja koji su se bavili HIV-om također se bavi i COVID-om, a kroz diskusiju dolazimo do zaključka da zapravo svi liječnici na neki način participiraju u borbi protiv COVID-a, stoga je naglasak na HIV-u za one kojima je to bilo uže područje djelovanja smanjen. 53% osoba koje žive s HIV-om bile su u samoizolaciji, a tek 32% klinika specijaliziranih za HIV radi normalno. 42% liječnika izrazilo je svoju zabrinutost vezanu za dostupnost terapije za dva mjeseca. Ovi podaci svjedoče koliko je pandemijska kriza utjecala na procese u borbi protiv HIV-a i skrbi osoba koje žive s HIV-om. Uz postojeće inovacije koje su pokazale kreativnost, ustrajnost i napore stručnjaka koji se bave HIV-om, potrebno je razvijanje i novijih strategija kako bi se spriječili daljnji negativni utjecaji.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ