HUHIV Info šator – Edukacije za srednje škole

U tijeku obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a u HUHIV Info šatoru održano je interaktivno predavanje po Y-PEER metodi. Predavanje su održali student medicine Petar Gulin i Viviana Radica, dr. med.

HUHIV Info šator

Y-PEER je inovativan i jedinstven koncept edukacije mladih od strane mladih kojeg je podržao Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA). Y-PEER je mreža s preko 400 organizacija i institucija, koji sačinjavaju tisuće mladih ljudi koji rade na području zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
Prisustvovalo je oko 50 učenika Opće privatne gimnazije iz Zagreba.
Tema predavanja bila je spolno odgovorno ponašanje, reproduktivno zdravlje te zaštita od spolno prenosivih infekcija s naglaskom na HIV.
U uvodnom dijelu radionice učenicima su se prikazali ključni epidemiološki podatci o spolno prenosivim infekcijama s posebnim naglaskom na HIV/AIDS.
Učenike se upoznalo sa anatomijom muškog i ženskog spolnog sustava, te s osnovama menstrukacijskog ciklusa.
Zatim se govorilo o spolno prenosivim infekcijama, njihovim načinima prijenosa, simptomima, liječenjem i zaštitom.
Informirani su o razlikama u djelotornosti i rizicima različitih metoda kontracepcije kao i o važnosti pravilne primjene izabrane metode.

HUHIV Info šator HUHIV Info šator

Učenicima je jako bila zanimljiva tema i sam način predavanja po metodi Y-PEERa. Aktivno su sudjelovali, pitali ono što se inaće ne bi usudili pitati.
Najzanimljivije im je bio menstruacijiski ciklus jer su imali krive informacije o ovulaciji i o plodnim danima. Takoder su se zainteresirali i aktivno sudjelovali u diskusiji o djelotvornosti razlicitih metoda kontracepcije.

HUHIV se ovim putem zahvaljuje sudjelovanju Viviane i Petra u brizi i angažmanu za prenošenje znanja na mladima privlačan, učinkovit i zabavan način.