Hoćemo li uskoro vidjeti cjepivo za HIV?

Prema ScienceDaily, istraživanja u Španjolskij pokazuju obečavajuće rezultate. Naime, njihovo MVA-B cijepivo pokazuje imunološki učinak protiv HIV virusa. 90% sudionika razvilo je početnu imunološku reakciju, a 85% njih je zadržalo taj odgovor barem jednu godinu nakon cijepljenja.

 

Nakon ovoga slijede klinička ispitivanja na osobama koje žive s HIV-om. Cilj je testirati ima li MVA-B cijepivo terapijski potencijal.

 

Komponente cjepiva oslanjaju se na uspješna cijepiva u prošlosti i posebno su dizajnirana za borbu protiv najraširenijeg tipa HIV virusa u Europi. Virus je siguran, jer stanice HIV-a koje virus sadrži se ne mogu razmnažati preko naše DNA (što se inače događa prilikom zaraze), a s druge strane omogućuje imunološki odgovor na virus. Cilj svakog cijepiva je stvaranje otpornosti organizma na virus ili kao je to slikovito opisao izumitelj ovog cijepiva g. Esteban:

 

„To je kao da pokažete sliku HIV-a stanici da ona poslije može prepoznati HIV u okruženju u budućnosti. HIV se ne može pobijediti uobičejenim imunološkim odgovorom i zato stanice (limfociti) trebaju dodatni trening.“

 

Testovi ponovljeni nakon 48. tjedna (što je 32 tjedna nakon posljednjeg procjepljivanja) pokazuju kako je proizvodnja limfocita T CD4+ i CD8+ u skupini onih koji su se cijepili povećana za 38,5% (T CD4+) i 69,2% (CD8+) u odnosu na kontrolnu skupinu (umjesto cijepiva dobili placebo), za koju nije bilo povećanja (0%).

 

Cijepivo također uspjeva mobilzirati ostale imunološke proteine (citokine, interferon gama…) koji omogućuju tzv. multifunkcionalni odgovor. Ovaj odgovor pokazuje snažnu vezu sa sposobnošču patogena (HIV-a) da razvije otpor (obranu) od napada imunološkog sustava. Što je veća multifunkcionalnost, to je moguć manji otpor. Odnosno, ako postoji više napadača, obrana je slabija.

 

MVA-B nije sposoban izbaciti virus iz već zaražene stanice (pa niti čitavog organizma). No, povećani imunološki odgovor, koji je rezultat cijepljenja, može pomoći organizmu da drži virus „pod kontrolom“.

 

Ako ovo cijepivo prođe kliničke faze 2 i 3 i uđe u proizvodnju, HIV infekcija će se moći usporediti sa današnjim herpes virusom. Virus više ne bi uzrokovao bolesti i pretvorio bi se u kronično stanje, s mogućnošću aktivacije samo u slučaju pada imuniteta.