Uključivanje zatvorskog sustava u projekt Osposobi se i zaposli

U sklopu projekta Osposobi se i zaposli, udruga HUHIV osigurava programe kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšanje njihovog ulazaska na tržište rada. Izuzev navedenog, neaktivne NEET osobe uključene u programe Projekta potiću se za uključivanje u mjere HZZ-a, a sukladno njihovim sposobnostima i afinitetima. Posebna pozornost posvećuje se NEET osobama koje su najudaljenije od tržišta rada, a to su korisnici zatvorskih i probacijskih sustava među kojima i liječeni ovisnici. Još prije ulaska u zatvor, susreću se s raznim oblicima socijalne isključenosti koja ih prati kroz zatvorsku kaznu, a svoj vrhunac dostiže nakon izlaska iz zatvora.

U odnosu na opću populaciju kod zatvorenika su češće prisutne teškoće mentalnog zdravlja, niža razina obrazovanja i nezaposlenost, ovisnosti te loša obiteljska situacija. Njihovo ponovno uključivanje u zajednicu jedan od najzahtjevnijih pothvata u njihovom životu. Pronalazak zaposlenja ključni su za uspješnu reintegraciju zatvorenika. Posao im, osim prihoda, osigurava potrebnu rutinu i strukturu te omogućuje normalizaciju produktivnog života. Nemogućnost stjecanja prihoda može dovesti do ponovnog počinjenja kaznenog djela, iz egzistencijalnih razloga.

Stoga smo u suradnji sa zatvorskim sustavom organizirali obuhvat zatvorenika kao marginaliziranih skupina I omogućili im uključivanje u projekt. U siuradnji sa Zatvorom u Zagrebu obuhvatili smo skupinu korisnika kojima smo omogućili stručno verificirano osposobljavanje uz programe razvoja potrebnih vjetina I mentorstva s ciljem uključivanja u tržište rada po izvršenju zatvorkse kazne.

Kako bi bivšim zatvorenicima omogućili da budu ravnopravni članovi društva, potrebno im je pružiti svu potrebnu pomoć u zapošljavanju i resocijalizaciji ali i širiti svijest o njihovim svakodnevnim teškoćama te im sukladno tome pružiti podršku u normalizaciji života nakon izlaska iz zatvora.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ