Uključivanje zatvorskog sustava u projekt Osposobi se i zaposli

U sklopu projekta Osposobi se i zaposli, udruga HUHIV osigurava programe kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšanje njihovog ulazaska na tržište rada. Izuzev navedenog, neaktivne NEET osobe uključene u programe Projekta potiću se za uključivanje u mjere HZZ-a, a sukladno njihovim sposobnostima i afinitetima. Posebna pozornost posvećuje se NEET osobama koje su najudaljenije od tržišta rada, a to su korisnici zatvorskih i probacijskih sustava među kojima i liječeni ovisnici. Još prije ulaska u zatvor, susreću se s raznim oblicima socijalne isključenosti koja ih prati kroz zatvorsku kaznu, a svoj vrhunac dostiže nakon izlaska iz zatvora.

U odnosu na opću populaciju kod zatvorenika su češće prisutne teškoće mentalnog zdravlja, niža razina obrazovanja i nezaposlenost, ovisnosti te loša obiteljska situacija. Njihovo ponovno uključivanje u zajednicu jedan od najzahtjevnijih pothvata u njihovom životu. Pronalazak zaposlenja ključni su za uspješnu reintegraciju zatvorenika. Posao im, osim prihoda, osigurava potrebnu rutinu i strukturu te omogućuje normalizaciju produktivnog života. Nemogućnost stjecanja prihoda može dovesti do ponovnog počinjenja kaznenog djela, iz egzistencijalnih razloga.

Stoga smo u suradnji sa zatvorskim sustavom organizirali obuhvat zatvorenika kao marginaliziranih skupina I omogućili im uključivanje u projekt. U siuradnji sa Zatvorom u Zagrebu obuhvatili smo skupinu korisnika kojima smo omogućili stručno verificirano osposobljavanje uz programe razvoja potrebnih vjetina I mentorstva s ciljem uključivanja u tržište rada po izvršenju zatvorkse kazne.

Kako bi bivšim zatvorenicima omogućili da budu ravnopravni članovi društva, potrebno im je pružiti svu potrebnu pomoć u zapošljavanju i resocijalizaciji ali i širiti svijest o njihovim svakodnevnim teškoćama te im sukladno tome pružiti podršku u normalizaciji života nakon izlaska iz zatvora.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.