Hepatitis B i djeca

Hepatitis B i djeca

Djeca i hepatitis

Mala djeca koja dobiju hepatitis B imaju puno veće vjerojatnosti da će razviti kroničnu infekciju od odraslih ljudi. Kod djece mlađe od godine dana, 9 od 10 inficiranih razvit će kroničnu bolest.

Kod djece između 1 i 4 godine starosti, rizik je 30-50%.

Djeca koja su inficirana pri rođenju, imaju najveću vjerojatnost da će postati kronični nosioci – 9 od njih 10. Time se povećava i mogućnost da razviju kroničnu bolest jetre koja može izazvati ranu smrt. Ipak, rane intervencije imunizacije mogu biti vrlo uspješne u 95% slučajeva, prevenirajući nastanak kroničnih nositelja i smanjujući rizik od razvoja bolesti jetre.