“Gumeni” sponzor aktivnosti povodom Svjetskog dana AIDS-a

I ove godine HUHIV je nastavio suradnju s Primerosom, ponosnim sponzorom “gumica koje glavu čuvaju i koje ljubav čine boljom”.

Aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a i Pozitivan koncert nezamislivi su bez promocije zaštite vlastitog i tuđeg zdravlja te promotivne podjele kondoma mladima. Na taj simboličan način HUHIV šalje poruku mladima o potrebi zaštite od HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti koje se šire nezaštićenim spolnim odnosom.

Organizirali smo distribuciju i promotivnu podjelu HUHIV / Primeros kondoma na svim partnerskim i hvalevrijednim događanjima mladih povodom Svjetskog dana AIDS-a i održavanja Pozitivnog koncerta: HUHIV Info šator na Cvjetnom u trajanju od 6 dana, Dom sportova na Pozitivcu, Purgeraj party-i, Aquarius party, Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a u Varaždinu, Vukovaru, svim aktivnostima studenata medicine u 15 gradova diljem Hrvatske i ostalim organizacijama i ljudima dobre volje koji su se uključili o ove vrijedne aktivnosti usmjerene na zdravlje mladih.

Primeros je jedini proizvođač kondoma koji posljednjih godina prepoznaje važnost očuvanja zdravlja mladih te se nesebično uključuje u događanja i partnerstva Udruge HUHIV kao jednog od najvećih promicatelja zdravlja mladih s ciljem stvaranja AIDS free generacije.

Odlični kondomi marke Primeros, vrhunske Europske kvalitete, sa vlastitim dizajnom Udruge HUHIV osiguravaju postizanje dvostrukog pogotka.
Marka Primeros je uvijek predstavljala siguran seks. Uz određenu dozu pretjerivanja bi se moglo reći da je Primeros postao „Bata mehaničke kontracepcije“. Čak ni cijelo jedno stoljeće nije umanjilo tu moć koju je Primeros predstavljao u mišljenju ljudi. Priča uspješne marke se i dalje nastavlja. Svijet se promijenio, ali ne i vrijednosti na kojima se ova marka temelji. U Primerosu još uvijek vjerujemo da osjećaj sigurnosti vodi do boljeg seksa. Ali bolji seks prevazilazi granice sigurnosti. Sigurnost je uvjet neophodan, ali ne i dovoljan. Vjerujemo da bolji seks znači poštivanje čežnji, želja i fantazija partnera.

Stoga u svemu što Primeros pruža je želja za potpomaganje boljeg seksa i pružanje inspiracije. Jer vjerujemo da bolji seks vodi do boljeg i sretnijeg života. Sigurnost, respekt, otvorenost to su vrijednosti na kojima se Primeros temelji od svoga osnivanja sve do danas. „Making love better“ izražava esenciju ili suštinu marke, koja prožima cjelokupnu komunikaciju Primerosa.