Sudjelujemo u Europskom tjednu održivog razvoja 2016.

Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja – 5. lipnja. Obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj. Ovogodišnji ETOR posvećen je Globalnim ciljevima održivog razvoja. HUHIV se aktivno uključuje i svojim aktivnostima doprinosi vidljivosti Hrvatske na ovoj zajedničkoj platformi.

Nedavno usvojen Program za održivi razvoj 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja ističe ključne probleme koji zahtijevaju hitno djelovanje na svim razinama i uključivanje svih relevantnih dionika. ETOR doprinosi ovom ambicioznom programu, promovirajući aktivnosti organizacija koje koriste pristup “odozdo prema gore”, a koje su tematski povezane i podržavaju ciljeve održivog razvoja.

sustainable development goals

Europski tjedan održivog razvoja ove godine ima za cilj podizanje svijesti o Programu za održivi razvoj 2030. u Europi te poziva lokalne dionike na aktivno uključivanje u aktivnosti za postizanje održivog razvoja, s posebnim naglaskom na ciljeve održivog razvoja. Glavni kriterij za mogućnost sudjelovanja u ETOR-u je da predloženi projekt / inicijativa obuhvaća jednu ili više dimenzija održivog razvoja te da nije profitno orijentirana. To mogu biti različite aktivnosti: konferencije, izložbe, sajmovi, filmske projekcije, aktivnosti u zajednici, održive poslovne inicijative i obrazovni projekti.

zdravlje i blagostanjeHUHIV se fokusira na Cilj ZDRAVLJE I DOBROBIT – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija.

Osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve ljude, svih uzrasta bitno je za održivi razvoj. Značajan napredak postignut je u povećanju očekivanog trajanja života i smanjenju smrtnosti djece i majki. Najveći je napredak postignut u boljem pristupu čistoj vodi i higijenskim uvjetima, smanjenju broja oboljelih od malarije, tuberkuloze, dječje paralize te širenja HIV / AIDS-a. Međutim, potrebno je mnogo više napora za potpuno iskorjenjivanje mnogih bolesti i rješavanje novih zdravstvenih problema.

Želi se postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od financijskog rizika, osigurati dostupnost kvalitetnih osnovnih usluga zdravstvene zaštite.

Svjedoci smo brojnih izazova u ispunjavanju javnozdravstvenih ciljeva i odgovora na ključne teme javnog zdravstva, pogotovo u području HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija (SPI). Organizacije civilnog društva važan su dionik zdravstvenog sustava jer se organiziraju i pružaju brojne, često vrlo vrijedne programe za društvenu zajednicu. Oni predstavljaju nadogradnju zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Budući da je prijelomna točka kaskade javnog zdravlja, skrbi i liječenja u Hrvatskoj u needuciranim i nedijagnosticiranim osobama, fokus treba staviti na inicijative edukacije, dobrovoljnog testiranja, ranog dijagnosticiranja, ulaska u skrb i ostanka u skrbi, radeći na dosegu osoba u visokom riziku od zaraze. Inicijativom „Community Based Healthreach“, HUHIV predstavlja inicijativu CheckPoint Zagreb koja je namijenjena adolescentima i odraslima s povećanim rizicima od zaraze SPI, s ciljevima edukacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji SPI i mogućnosti dobrovoljnog testiranja na HIV i hepatitis C.

U inicijativi je prošle godine sudjelovalo 29 zemalja s 4.116 aktivnosti. Na području Hrvatske u sklopu ETOR-a organizirano je 22 događanja koja možete pogledati ovdje.

etor_logotip