Edukacija u Zatvoru u Zagrebu

Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja često može odigrati ključnu ulogu u pružanju integriranih usluga te pravovremenom povezivanju sa zdravstvenom skrbi. Nevladine organizacije programima edukacije, testiranja, psihosocijalne podrške, motiviranja i pravovremenog uključivanja u skrb te programima smanjenja štete mogu puno napraviti po pitanju dosega skupina i korisnika do kojih je inače teže doći.

Projektom Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. upravo se nastoji pružiti podrška udrugama u Republici Hrvatskoj koje pružaju ovakve usluge i pridonose održavanju kontinuiteta skrbi i prevenciji infekcije krvlju i spolno prenosivim bolestima u ključnim populacijama.

Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave RH izdao je suglasnost za provedbu aktivnosti projekta u zatvorskom sustavu na specifičan način kako bi se zaštitili korisnici i djelatnici zatvorskih ustanova. Dogovorena je suradnja s koordinatorom aktivnosti u zatvorskom sustavu te je 29.06.2021. u Zatvoru u Zagrebu izvršena edukacija stručnjaka za provedbu aktivnosti u zatvorskom sustavu temeljem Priručnika za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga te dostavljeni edukacijski materijali (toolkit) te HCV probirni testovi. Program edukacije obuhvatio je metodologiju i protokole provedbe brzih testova za dijagnostiku HCV-a s naglaskom na sve o hepatitisu i podršku prilikom pozitivnog rezultata testiranja.

Intervencije su usmjerene na:

  • zaštitu zdravlja korisnika zatvorskih ustanova
  • zaštitu zdravlja osoblja zatvorskih ustanova
  • zdravstveni sektor – ključna uloga u provedbi zdravstvenih mjera i u podizanju svijesti za poduzimanje intervencija

Aktivnosti obuhvata i probira korisnika će se u Zatvoru u Zagrebu provoditi periodično tijekom lipnja, srpnja i kolovoza sukladno internoj organizaciji a prvi krug edukacije i testiranja zatvorenika obavljen je 29.06.2021. kada je obuhvaćeno 14 korisnika.

Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), često zbog povijesti injektiranja droga. Dodatno, boravak u zatvoru može rezultirati povećanim rizikom za prijenos zaraznih bolesti, vezano u faktore kao što su prenapučenost, ograničena zdravstvena skrb i pristup skrbi te odgođeno postavljanje dijagnoze. U sklopu održivosti projekta, uspostavili smo trajnu suradnju povezivanja i podrške svim korisnicima koji će se nakon izlaska iz zatvora upućivati u udrugu HUHIV za svu potrebnu podršku i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije