Edukacija u Zatvoru u Zagrebu

Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja često može odigrati ključnu ulogu u pružanju integriranih usluga te pravovremenom povezivanju sa zdravstvenom skrbi. Nevladine organizacije programima edukacije, testiranja, psihosocijalne podrške, motiviranja i pravovremenog uključivanja u skrb te programima smanjenja štete mogu puno napraviti po pitanju dosega skupina i korisnika do kojih je inače teže doći.

Projektom Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. upravo se nastoji pružiti podrška udrugama u Republici Hrvatskoj koje pružaju ovakve usluge i pridonose održavanju kontinuiteta skrbi i prevenciji infekcije krvlju i spolno prenosivim bolestima u ključnim populacijama.

Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave RH izdao je suglasnost za provedbu aktivnosti projekta u zatvorskom sustavu na specifičan način kako bi se zaštitili korisnici i djelatnici zatvorskih ustanova. Dogovorena je suradnja s koordinatorom aktivnosti u zatvorskom sustavu te je 29.06.2021. u Zatvoru u Zagrebu izvršena edukacija stručnjaka za provedbu aktivnosti u zatvorskom sustavu temeljem Priručnika za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga te dostavljeni edukacijski materijali (toolkit) te HCV probirni testovi. Program edukacije obuhvatio je metodologiju i protokole provedbe brzih testova za dijagnostiku HCV-a s naglaskom na sve o hepatitisu i podršku prilikom pozitivnog rezultata testiranja.

Intervencije su usmjerene na:

  • zaštitu zdravlja korisnika zatvorskih ustanova
  • zaštitu zdravlja osoblja zatvorskih ustanova
  • zdravstveni sektor – ključna uloga u provedbi zdravstvenih mjera i u podizanju svijesti za poduzimanje intervencija

Aktivnosti obuhvata i probira korisnika će se u Zatvoru u Zagrebu provoditi periodično tijekom lipnja, srpnja i kolovoza sukladno internoj organizaciji a prvi krug edukacije i testiranja zatvorenika obavljen je 29.06.2021. kada je obuhvaćeno 14 korisnika.

Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), često zbog povijesti injektiranja droga. Dodatno, boravak u zatvoru može rezultirati povećanim rizikom za prijenos zaraznih bolesti, vezano u faktore kao što su prenapučenost, ograničena zdravstvena skrb i pristup skrbi te odgođeno postavljanje dijagnoze. U sklopu održivosti projekta, uspostavili smo trajnu suradnju povezivanja i podrške svim korisnicima koji će se nakon izlaska iz zatvora upućivati u udrugu HUHIV za svu potrebnu podršku i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja.

28.10.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj djelovanja terapijske Opširnije
U 2019. godini u Hrvatskoj je zbog rizične uporabe droga, odnosno ovisnosti o psihoaktivnim  sredstvima u zdravstvenim je ustanovama liječeno Opširnije
U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan Opširnije
Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Opširnije