Osoba koja živi s HIV-om i redovito se liječi više nije zarazna za svog spolnog partnera!

Da to je točno, ali koliko mladih u današnje vrijeme to ne zna?

KVIZ ZNANJA kao interaktivni element u sklopu nacionalne javnozdravstvene kampanje Volim zdravlje provedene povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a i važnosti primjene znanja u očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja, obuhvatio je preko 420 sudionika tijekom studenog 2022. Kviz je sadržavao 20 ključnih pitanja koje obuhvaćaju osnovna važna znanja u području zaštite spolnog zdravlja i prevencije bolesti na temu područja HIV-a i AIDS-a, spolno prenosivih bolesti, načina zaštite te utjecaja spolnog zdravlja na mentalno zdravlje.

Tvrdnja da osoba koja živi s HIV-om i redovito se liječi više nije zarazna za svog spolnog partnera imala je najveći udio netočnih odgovora, čak 50,47%. Drugim riječima, malo više od polovine sudionika nije znalo da osoba koja ima infekciju HIV-om, redovito uzima antiretrovirusne lijekove i postiže nemjerljivu razinu virusa u krvi, nije više zarazna za svog partnera čak niti prilikom spolnog odnosa bez zaštite.

Pa odgovorimo na pitanje kako netko tko živi s HIV-om i redovito se liječi može postati nezarazan, odnosno koji je tada rizik od prijenosa HIV-a?

BROŠURA: HIV / AIDS ZNANJE

Znanstveni dokazi posljednjih 20 godina pokazuju da je vjerojatnost prijenosa HIV-a u velikoj mjeri povezana s količinom virusa u krvi.

Osobe koje redovito uzimaju lijekove za liječenja HIV-a i postignu uspješan odgovor na liječenje ne mogu prenijeti virus čak niti prilikom spolnog odnosa bez kondoma. Lijekovi za liječenje infekcije HIV-om, odnosno antiretrovirusni lijekovi (ART) djeluju tako što sprječavaju dijeljenje virusa i posljedično smanjuju količinu virusa u krvi (viremiju) na nemjerljivu razinu. Kada je količina virusa u krvi nemjerljiva, postoji premala količina virusa za uzrokovanje infekcije spolnim putem. Iako je osoba koja je na ART-u i dalje HIV pozitivna, ne postoji rizik od prijenosa HIV-a na druge ljude, čak niti prilikom spolnog kontakta bez zaštite, odnosno on je zanemariv.

Što znači nemjerljiva količina HIV-a u krvi?

Kada je količina HIV-a u krvi HIV pozitivne osobe koja uzima ART toliko niska, da se ne može utvrditi testom za mjerenje količine virusa u krvi, to stručno zovemo da osoba ima nemjerljivu količinu virusa u krvi. Kod tih osoba, HIV se i dalje nalazi u njihovom organizmu, ali njegova količina je toliko mala, da se HIV ne može prenijeti na druge osobe putem spolnog odnosa.

Podsjetimo se sada kako se HIV prenosi, a kako se ne prenosi.  

Načini na koje se HIV može prenijeti: korištenjem igala i ostalog pribora za injektiranje droga koje je prethodno koristila zaražena osoba; primanjem transfuzije krvi, organa i stanica zaražene osobe (u današnje vrijeme je to vrlo, vrlo mali rizik jer se svi davatelji krvi, organa i tkiva prethodno morju obavezno testirati na HIV, sifilis i hepatitis C); s HIV pozitivne majke na njezinu bebu tijekom trudnoće, poroda i dojenja; seksualnim kontaktom bez zaštite – vaginalnim, analnim i oralnim spolnim odnosom sa zaraženom osobom (kod spolnog puta prijenosa rizik zaraze od infekcije HIV-om značajno se smanjuje ukoliko nema kontakta spolnih tekućina sa sluznicama ili ako se osoba koja živi s HIV-om redovito liječi i ima nemjerljivu količinu virusa u krvi).

Ne zaboravimo da se HIV nikako ne može prenijeti uobičajenim socijalnim kontaktima!

Korisno je znati i koji su preduvjeti potrebni za nastanak zarazne bolesti na primjeru infekcije HIV-om.

Kada govorimo o zaraznim bolestima, u ovom slučaju infekciji HIV-om, preduvjeti pojave odnosno prijenosa infekcije definirani su tzv. epidemiološkim ili Vogralikovim lancem koji uključuje pet nužnih preduvjeta za nastanak i širenje svih zarazne bolesti, pa tako i infekcije HIV-om.

Drugim riječima, da bi se dogodio prijenos HIV-a, moraju biti ispunjeni određeni biološki i epidemiološki uvjeti, a to su:

  • virus mora biti prisutan u zaraznoj tjelesnoj tekućini HIV pozitivne osobe (u osobe zaražene HIV-om virus se, u količini dovoljnoj da zarazi drugoga nalazi u krvi, sjemenoj tekućini uključujući predejakulat, vaginalnom sekretu, majčinom mlijeku)
  • mora biti prisutan u dovoljnoj količini u tjelesnoj tekućini da uzrokuje infekciju,
  • mora postojati odgovarajući način ili put prijenosa (u slučaju infekcije HIV-om krvlju, spolni put, s majke na dijete)
  • moraju postojati odgovarajuća ulazna vrata u tijelo druge osobe (u slučaju infekcije HIV-om je to direktan unos u krvotok ili kontakt sa sluznicama)
  • mora doći do osjetljivih stanica i postojati osjetjivost kod druge osobe (to znači da nema protitijela stečena preboiljenjem ili cijepljenjem, što se ne može postići kod infekcije HIV-om jer je to doživotna bolest koja se uspješno liječi, no za sada se ne može u potpunosti izliječiti; ne postoji zaštita cijepljenjem).

Tjelesne tekućine poput sline, suza, znoja, ne sadrže virus u količini dovoljnoj za nastanak zaraze.

Od izlaganja do infekcije: seksualni prijenos HIV-a

Najčešći put prijenosa infekcije HIV-om u Hrvatskoj  je spolnim putem. Zaraza HIV-om se ne dogodi kod svake izloženosti riziku za infekciju. Nastanak infekcije uključuje nekoliko koraka od izloženosti zaraženim tjelesnim tekućinama na sluznicama do ulaska HIV-a u tijelo druge osobe. Nakon što tjelesna tekućina koja sadrži HIV dođe u doticaj sa sluznicom, HIV  mora prijeći neke barijere prije nego što uzrokuje infekciju. Barijera je mnogo, poput čvrsto spojenih slojeva stanica sluznice. Neke sluznice (poput rektuma) imaju jedan sloj stanica, dok drugi (poput prepucija, uretre i vagine) imaju više slojeva. Više slojeva, više zaštite. Učinkovite barijere mogu biti i velika koncentracija imunoloških stanica odgovornih za napadanje i ubijanje virusa i bakterija koje su uspjele pronaći svoj put kroz stanične slojeve i koje mogu biti u stanju eliminirati virus prije nastajanja trajne infekcije. U nekim slučajevima HIV ne uspije doći u tijelo odnosno krvotok nezaražene osobe, i infekcija ne nastane. Posebice do infekcije ne može doći ukoliko je količina virusa premala.

Vratimo se sada temi o liječenju infekcije HIV-om i nemjerljivoj količini HIV-a ukrvi i koju ulogu ono ima u prevenciji.

Liječenje infekcije HIV-om kao prevencija

Liječenje infekcije HIV-om je učinkovito i danas postoje znanstveni dokazi da nemjerljiva količina HIV-a u krvi znači da se virus ne može prenijeti seksualnom partneru, čak i u slučaju nezaštićenog spolnog odnosa. To znači da osobe koje imaju infekciju HIV-om i koje redovito dnevno uzimaju ART prema preporuci liječnika, a koja smanjuje količinu virusa u njihovom tijelu na nemjerljive razine testom, postignu i održavaju tu nemjerljivu razinu HIV-a u krvi. U tom slučaju ne postoji rizik prijenosa HIV-a svojim seksualnim HIV negativnim partnerima/icama, čak i ako ne koriste zaštitu kondomom.

I za kraj

Osim izbjegavanja i odgađanja spolnih kontakata (apstinencija), dosljedno i pravilno korištenje kondoma je najučinkovitija zaštita od spolno prenosivih infekcija uključujući i infekciju HIV-om, a istovremeno i od neplanirane trudnoće.

U današnje vrijeme liječenje infekcije HIV-om doprinosi prevenciji ove bolesti. Postoje jasni znanstveni dokazi koji potvrđuju da je liječenje ART-om učinkovito i da osoba zaražena HIV-om koja redovito uzima ART i ima nemjerljivu viremiju (količinu virusa HIV-a u krvi)  ne može prenijeti virus na drugu osobu odnosno spolnog partnera, čak i u slučaju nezaštićenog spolnog odnosa. Ova činjenica može pomoći u prevenciji infekcije HIV-om i doprinijeti smanjenju strahova, stigme i diskriminacije povezane s HIV-om.

Projekt Volim zdravlje UP.02.2.1.08.0057 je financiran iz Europskog socijalnog fonda – ‘‘Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2’’. Ukupna vrijednost projekta je 499.626,00 kn, a intenzitet potpore iznosi 100%.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ