Društvena odgovornost u Ini

Zahvaljujući sustavnoj dugogodišnjoj praksi društveno odgovornog poslovanja, INA- Industrija nafte, d.d. dokazala se, ne samo kao jedan od pokretača hrvatskog gospodarstva, nego i kao pouzdan partner lokalnim zajednicama i društvu u cjelini.

Za Inu, održivi razvoj znači korporativno opredjeljenje za trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, ekoloških i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje, s ciljem povećanja dugoročne vrijednosti za sve dionike, kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja na okoliš. Kao potpisnica Globalnog ugovora Ujedinjenih naroda (UN Global Compact), INA se zalaže i za promicanje i potporu 10 načela Global Compacta u području ljudskih i radnih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

U Ini smo kontinuirano predani, kako uvođenju novih tehnologija i visoko kvalitetnih goriva, tako i osmišljavanju modela i pristupa koji su u skladu sa najmodernijim standardima održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša. Početkom 2012. Uprava Ine usvojila je novu Politiku zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša za INA Grupu, u kojoj je istaknuto opredjeljenje za doprinos održivom razvoju kroz odgovorno djelovanje i socijalnu osjetljivost, uzimajući u obzir utjecaj našeg svakodnevnog poslovanja na okoliš te sigurnost i zdravlje ljudi. Također, krajem 2012. godine stupio je na snagu novi Etički kodeks, koji određuje osnovne vrijednosti te načela ponašanja menadžmenta i radnika INA Grupe u pogledu njihovog odnosa prema radu, suradnicima i poslovnim partnerima kao i prema javnosti. Kodeks se zasniva na poštivanju temeljnih ljudskih prava i etičkih načela integriteta, poštenja, povjerenja, poštovanja, humanosti, tolerantnosti i odgovornosti.

Budući da su zaposlenici Ine temelj njene poslovne strategije, usmjereni smo na privlačenje najboljih mladih ljudi na tržištu – kroz Growww program zapošljavaju se mladi talenti različitih stručnih profila, pripravnici ili s do tri godine radnog staža. Svojim sadašnjim i budućim zaposlenicima INA nudi mogućnost profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja radi osiguranja najviše razine kvalitete znanja i kompetencija, kako na individualnom planu, tako i na razini kompanije, a INA je i ponosni nositelj certifikata Poslodavac Partner, koji se dodjeljuje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Od 2011. godine u Ini se provodi Projekt korporativnog volontiranja radnika u lokalnoj zajednici, s ciljem pružanja pomoći onima kojima je to potrebno. Klubu INA volontera u međuvremenu je pristupilo više od 300 zaposlenika, koji su svojim brojnim akcijama pokazali razumijevanje za potrebe lokalnih zajednica te približili našu tvrtku najvećim svjetskim kompanijama u kojima je korporativno volontiranje uobičajena praksa.

Konačno, INA je tijekom godina sustavno radila na prepoznavanju specifičnih potreba lokalnih zajednica i pružala podršku humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, ekološkim, sportskim, zdravstvenim i znanstvenim projektima u vidu donacija i sponzorstva. Rukovodeći kriterij pri izboru projekata svakako je stupanj korisnosti za širu zajednicu, dok je naš program donacija usmjeren na dobrobit djece i mladeži te osoba s posebnim potrebama.

Za kraj treba istaknuti da INA ima dugogodišnju tradiciju nefinancijskog korporativnog izvješćivanja, a takvo je Izvješće o održivosti izdano i 2012. na razini INA Grupe, a u pripremi je i izvješće za 2013. Svoje prvo izvješće o zaštiti okoliša INA je izdala još 1997. godine, a od 2007. redovito izdaje godišnja izvješća o održivosti u skladu sa smjernicama Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI).