Ciljevi za 2012.

Ciljevi za 2012.

World Hepatitis Alliance i udruženja pacijenata širom svijeta sastavili su „12 molbi za 2012.”

12 molbi veže se uz obveze koje prepoznaju posljedice ove bolesti i važnost usvajanja mjera koje se odnose na ovaj problem sa javnozdravstvenog gledišta. „12 molbi” okosnica su kampanje kojima je namjena postavljanje nacionalnih i internacionalnih ciljeva za poboljšanje rezultata za pacijente.

Prvih 6 molbi smatraju se neophodnim i zbog toga su jednake za sve zemlje. Uključuju ciljeve za nadgledanje i prepoznavanje javnozdravstvenog problema uzrokovanog hepatitisom B i C.

World Hepatitis Alliance predložila je i 6 daljnjih molbi za grupe pacijenata koje se mogu koristiti ili usvojiti na razini pojedine zemlje. Uključuju praćenje i objavljivanje nacionalne statistike i prevalencije, kao i obvezu pronalaska najboljih praksi.

Internacionalno:

javno prepoznavanje kroničnog virusnog hepatitisa kao važnog javnozdravstvenog problema
imenovanje osobe koja će voditi Nacionalnu strategiju
razvoj puta za probir, dijagnosticiranje, upućivanje i terapiju
jasni, precizni ciljevi za smanjenje učestalosti prevalencije
jasni i precizni ciljevi za smanjenje smrtnosti
jasni i precizni ciljevi za probir bolesnika

Nacionalno:

efikasne mjere praćenja i objavljivanje nacionalnih podataka i statistike
obvezivanje na ispitivanje najboljih praksi internacionalno
rad sa organizacijama pacijenata u kreiranju praksi i implementaciji
osiguravanje besplatnog i anonimnog testiranja
podizanje svijesti javnosti o problemu hepatitisa te smanjenje stigme
obvezivanje na kontinuirani nacionalni program cijepljenja

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ