Ciljevi za 2012.

Ciljevi za 2012.

World Hepatitis Alliance i udruženja pacijenata širom svijeta sastavili su „12 molbi za 2012.”

12 molbi veže se uz obveze koje prepoznaju posljedice ove bolesti i važnost usvajanja mjera koje se odnose na ovaj problem sa javnozdravstvenog gledišta. „12 molbi” okosnica su kampanje kojima je namjena postavljanje nacionalnih i internacionalnih ciljeva za poboljšanje rezultata za pacijente.

Prvih 6 molbi smatraju se neophodnim i zbog toga su jednake za sve zemlje. Uključuju ciljeve za nadgledanje i prepoznavanje javnozdravstvenog problema uzrokovanog hepatitisom B i C.

World Hepatitis Alliance predložila je i 6 daljnjih molbi za grupe pacijenata koje se mogu koristiti ili usvojiti na razini pojedine zemlje. Uključuju praćenje i objavljivanje nacionalne statistike i prevalencije, kao i obvezu pronalaska najboljih praksi.

Internacionalno:

javno prepoznavanje kroničnog virusnog hepatitisa kao važnog javnozdravstvenog problema
imenovanje osobe koja će voditi Nacionalnu strategiju
razvoj puta za probir, dijagnosticiranje, upućivanje i terapiju
jasni, precizni ciljevi za smanjenje učestalosti prevalencije
jasni i precizni ciljevi za smanjenje smrtnosti
jasni i precizni ciljevi za probir bolesnika

Nacionalno:

efikasne mjere praćenja i objavljivanje nacionalnih podataka i statistike
obvezivanje na ispitivanje najboljih praksi internacionalno
rad sa organizacijama pacijenata u kreiranju praksi i implementaciji
osiguravanje besplatnog i anonimnog testiranja
podizanje svijesti javnosti o problemu hepatitisa te smanjenje stigme
obvezivanje na kontinuirani nacionalni program cijepljenja