Konzumiranje droga i HIV

Konzumiranje droga jedan je od faktora koji utječe na širenje HIV-infekcije. Naime, pribor koji se zajednički koristi prilikom uzimanja droga može biti zaražen HIV-om i virusom hepatitisa, a konzumiranje droga često je povezano i sa seksualnim aktivnostima bez zaštite.

Ovisnost i HIV/AIDS

Medicinski, ovisnost se definira kao dugotrajna (kronična) i ponavljajuća (recidivirajuća) bolest, a opisuje se kao stanje kad pojedinac ne može normalno funkcionirati bez određene supstance ili oblika ponašanja.

HIV i konzumiranje alkohola

Studija je izdana 15.4. u Journal of Aquired Immune Deficiency Syndromes (časopis o sindromima stečene imunodeficijencije). Postoje značajni dokazi o doprinosu konzumacije alkohola u širenju spolono prenosivih infekcija, uključujući i HIV.