Brisanje dijagnoze sa doznaka za bolovanje

Ovim putem želimo sve obavijestiti kako smo, nakon nekoliko godina inicijativa, samostalno ali i uz pomoć ostalih srodnih udruga i organizacija uspijeli postići cilj da se sa obrasca Izvješća o bolovanju ne ispisuje šifra bolesti, a sve u cilju zaštite prava oboljelih.

Još jednom hvala svima koji su nam pomogli oko realizacije ove inicijative.

Vaš HUHIV

Očitovanje o ukidanju dijagnoza na obrascima o bolovanju