64. tematska sjednica Saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

10.06.2015.g. u Hrvatskom Saboru, održana je 64. tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temu „Virusni hepatitisi  u Republici Hrvatskoj – problemi i prijedlozi za njegovo rješavanje“.

U radu ove tematske skupine sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa – Hepatos, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, Koalicija udruga u zdravstvu i ostalih stručnjaka iz područja virusnih hepatitisa.

Predsjednik Odbora doc.dr.sc. Željko Jovanović dr.med., mr.oec pozdravio je sve nazočne sudionike te otvorio raspravu koja je trajala oko 90 minuta. Na samoj raspravi svoj pogled i stvarnu situaciju o cijeloj problematici virusnih hepatitisa dali su zamjenik ministara zdravlja, ravnateljica klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević prof.dr.sc. Adriana Vince, ravnateljica HZJZ-a Tamara Poljičanin, te ravnateljica HZZO gđa. Tatjana Prenđa Trupec.

Ukratko, stvari koje su se provele od 2009. od kada je u Saboru usvojena Rezolucija o virusnim hepatitisima, prema riječima dr. Jovanovića podigla se svijest, osigurano je liječenje i pravovremena dijagnostika u cilju boljeg liječenja. Također spomenuto je da su se sredstva za liječenja virusnih hepatitisa udvostručila u odnosu na 2009.g. i da lijekovi ne opterećuju proračune bolnica jer su stavljeni na posebnu listu skupih lijekova HZZO te da je samo liječenje decentralizirano.

Nadalje, zaključak je da su virusni hepatitisi B i C javnozdravstveni problem u Hrvatskoj te je važno pokrenuti Nacionalni i Akcijski plan suzbijanja virusnih hepatitisa u koji bi bilo potrebno uključiti stručne službe, stručnjake ali i udruge pacijenata.

Prema podacima HZJZ-a godišnje se hepatitisom B zarazi oko 22.000 ljudi, isto toliko i sa hepatitisom C. Veliki broj osoba još uvijek je neotkriven (60 – 70%) što dovodi u pitanje ranu dijagnostiku i uspješnost liječenja samih osoba, te stvarnu brojku oboljelih u RH.

Naglašeno je kako je u tijeku uspostavljanje informatizacije i povezivanje baza podataka HZJZ-a kako bi se bolje moglo pratiti kretanje zaraznih bolesti u RH. Još uvijek, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, liječnici su obavezni prijaviti svaki novi slučaj u bazu podataka, ali to se ne radi jer prema posljednjim podacima u RH 2014.g. ukupno je prijavljeno hepatitisa A – 7 slučajeva, hepatitisa B – 37 slučaja i 111 novih slučaja hepatitisa C. Ovi podaci u prosjeku su svake godine sve manji odnosno stopa incidencije pada od 2010.g. ali još uvijek u RH nemamo pravu sliku kretanja virusnih hepatitisa.

ZAKLJUČAK rada Saborskog Odbora je:

–          izrada Nacionalnog i Akcijskog plana suzbijanja virusnih hepatitisa

–          redukcija HBV i HCV transmisije (edukacija rizične populacije, edukcija „health-related“ rizika )

–          screening u rizičnim populacijama (edukacija na prepoznavanju rizika, dostupnost testiranja i savjetovanja u rizičnim populacijama)

–          registar pacijenata

–          dostupnost liječenja, suvremenost kliničkih smjernica za dijagnostiku i liječenje

–          poboljšanje kvalitete života, psihosocijalna podrška oboljelima, reintegracija u radnu sredinu

–          evaluacija i praćenje učinjenog u zadanom vremenu

 

Udruga HUHIV nastavlja sa svojim doprinosom zdravlju građana nudeći usluge savjetovališta i psihosocijalne pomoći za osobe koje se lijeće od virusnih hepatitisa pri Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu te javnozdravstvenu uslugu individualnog savjetovanja, edukacije i besplatnog testiranja na hepatitis C unutar programa CheckPoint centra Zagreb kao sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice te ulaganja u zdravlje građana.

 

prevent hepatitis