1.12. Svjetski dan AIDS-a 2023.

Svake godine 1. prosinca u svijetu se obilježava Svjetski dan AIDS-a, kao međunarodni dan usmjeren globalnom zdravlju, koji objedinjuje integrirane pristupe zaštiti spolnog zdravlja. Tada se države, zdravstveni radnici, mediji, civilno društvo i mnogi drugi udružuju u kampanji oko određenih tema povezanih s prevencijom  zaraze HIV-om i AIDS-a koje se prilagođavaju lokalnim situacijama i uvjetima.

Prema podacima Registra za HIV/AIDS, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2022. godine je zabilježeno ukupno 2017 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 613 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju 256 osoba umrlo od AIDS-a.

U prvih jedanaest mjeseci 2023. godine zabilježeno je 79 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, uključujući 12 novooboljelih od AIDS-a, te 9 umrlih od posljedica AIDS-a. U posljednjih pet godina prosječan broj godišnjih novodijagnosticiranih slučajeva HIV-a/AIDS-a bio je 90, što stopom od oko 2,3 na 100.000 stanovnika Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (5,1/100.000 je prosjek za zemlje EU/EEA u 2022. godini).

„U općoj populaciji se pojavnost infekcije HIV-om zadržala niskoj razini, dok je veća u populacijama koje zbog rizičnog ponašanja imaju veći rizik za zarazu. Za održavanje ovog relativno povoljnog epidemiološkog stanja u našoj zemlji potrebno je nastaviti provoditi sve mjere prevencije i liječenja ove infekcije, te pojačati i poboljšati aktivnosti prevencije usmjerene prema skupinama populacija koje su izložene većem riziku zaraze HIV-om, prvenstveno testiranje, uključujući testiranje u zajednici, što je ključni korak za postizanje globalnog cilja okončanja novih infekcija“ – izjavila je prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., voditeljica Odjela za HIV, spolno i krvlju prenosive bolesti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Najveći problem osoba koji imaju dijagnosticiran HIV više nije njihova bolest već njihova stigma. Kod eliminacije stigme, što je i jedan od globalnih ciljeva okončanja epidemija HIV-a Svjetske zdravstvene organzacije i UNAIDS-a, treba uzeti u obzir da imamo nisku razinu pojavnosti infekcije u općoj populciji, drugo osoba koja živi s HIV-om i redovite se liječi više nije zarazna za svog spolnog partnera, a to malo ljudi zna. Postoji puno mitova povezanih s HIV-om, odnosno o rizicima za prijenos, putevima prijenosa, posljedicama infekcije te zabluda povezanih s rizičnim ponašanjima. Potrebna je edukacija i podrška te osnaživanje znanja, informiranosti, psiholoških mehanizama zaštite, vještina zaštitnih ponašanja i komunikacijskih vještina kako bismo očuvali tjelesno, mentalno i socijalno zdravlje. Stoga još jednom pozivamo sve institucije, javnozdravstvene i druge zdravstvene djelatnike, predstavnike medija te tvrtke i građane na doprinos aktivnostima u svrhu smanjenja stigme i širenja znanja. Mi smo otvoreni za suradnju i spremni na dijalog sa svima“ – izjavio je Tomislav Beganović, predsjednik udruge HUHIV.

Jedno od mjesta gdje se mladi i građani mogu savjetovati sa stručnjakom o zaštiti spolnog zdravlja i besplatno, bez uputnice, pouzdano, povjerljivo i brzo testirati se na učestale spolno prenosive infekcije (SPI), a to su HIV i hepatitis C te sifilis, klamidiju i gonoreju je CheckPoint Zagreb udruge HUHIV – prvi izvaninstitucionalni centar za savjetovanje i testiranje na spolno prenosive infekcije u zajednici u Hrvatskoj i regiji, koji djeluje od 2013. godine. U 10 godina rada, stručno individualno savjetovanje pruženo je za preko 15.000 korisnika a više od 12.000 korisnika testirano je na preporučene spolno prenosive infekcije (HIV, hepatitis C, sifilis, klamidijska infekcija, gonoreja), od koji je pozitivan rezultat testiranja imalo preko 800 osoba. Ako gledamo udjele pozitivnih rezultata testiranja za pojedine spolno prenosive infekcije, najviše je bilo pozitivnih rezultata testiranja na klamidijsku infekciju, njih gotovo 7% pozitivnih među testiranima, zatim slijedi gonoreja s malo više od 6% pozitivnih, zatim sifilis i hepatitis C s oko 4% pozitivnih među testiranima i najmanje učestala je bila infekcija HIV-om s nešto iznad 1% pozitivnih rezultata.

U prvih deset mjeseci 2023. godine u CheckPoint centru udruge HUHIV provedeno je preko 3.800 savjetovanja od čega je 2.300 savjetovanja bilo osobno u CheckPoint centru, a preko 1.500 savjetovanja telefonski ili online. Preko 2.000 osoba je testirano, a ukupan broj osoba koji su imali pozitivan rezultat testiranja je 167. Svima je pruženo stručno post-savjetovanje, a onima s pozitivnim rezultatom testiranja psihosocijalna podrška i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja. No zabrinjava činjenica da je više od polovine korisnika saznalo svoj pozitivan status određene infekcije testirajući se prvi puta u životu.

Podaci o broju testiranih osoba pokazuju da CheckPoint centar udruge HUHIV ima značajnu ulogu u obuhvatu mladih i ostalih građana testiranjima i ranijom dijagnostikom, i to većinom mladih u prosječnoj dobi od oko 25 godina, među kojima je 60% muškaraca i 40% žena, koji zbog stigme radije dolaze na testiranje u zajednicu. Podaci također pokazuju velik interes mladih za savjetovanja i testiranja na spolno prenosive infekcije, od kojih je za mlade među značajnijima klamidijska infekcija, s obzirom da infekcija često nema nikakvih simptoma, a kronična neliječena infekcija može uzrokovati komplikacije, proširenu upalu na unutrašnje organe, smanjenu plodnost i neplodnost.

Svjetski dan AIDS-a kao međunarodni dan usmjeren globalnom zdravlju objedinjuje integrirane pristupe zaštiti spolnog zdravlja i idealna je prilika osvijestiti javnost da je okončanje HIV/AIDS-a, epidemije virusnog hepatitisa i spolno prenosivih infekcija moguće, ali za to su potrebni integrirani pristup, interdisciplinarna suradnja i uklanjanje stigme prema oboljelima. „Prepustimo vodstvo zajednici“ ovogodišnji je slogan svjetske kampanje jer upravo zajednice i organizacije, članovi šireg zdravstvenog sustava, ne samo da povezuju ljude s javnim zdravstvenim uslugama, već i aktivno sudjeluju u izgradnji povjerenja, iniciraju i uvode inovacije, potiču provedbu politika i usluga te pružatelje usluga na poboljšanja u provedbi.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ