13. EUROPSKA EACS KONFERENCIJA

Od 12. – 15.11.2011.g. udruga HUHIV je sudjelovala u 13. Europskoj EACS konferenciji, koja je ove godine održana u Beogradu. Na konferenciji je bilo prisutno preko 500 kako stručnjaka tako i organizacija i pojedinaca koji su povezani u svom radu s tematikom HIV/AIDS-a. Bilo je zanimljivo jer je udruga po prvi puta javno sudjelovala u radu same konferencije, te smo na taj način mogli cijeloj Europi i regiji pokazali čime se sve udruga HUHIV bavi.

Štand na izložbenom prostoru koji je udruga dobila pored predstavnika farmacije i ostalih udruga iz regije bio je jako dobro posjećen i moramo naglasiti kako smo iznimno zadovoljni svojom prezentacijom Europi.

Na konfernciji se govorilo kako o liječenju,  terapiji,  koinfekciji HCV-om, te općenito o virusnim hepatitisima te je bila prava prilika saznati novosti u dijagnostici i lijećenju ali i u slijedećim koracima koje nas sve zajedno očekuju u borbi protiv HIV-a  i borbi protiv stigme i diskriminacije, te borbi za boljim položajem oboljelih u društvu ujedinjene Europe.

Ukoliko imate interesa saznati više, slobodno nam se obratite putem našeg „Pitaj HUHIV“ formulara.