Udruga HUHIV na stručnom skupu za programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga

Politika smanjenja šteta i rizika povezanih s uporabom sredstava ovisnosti i ponašajnim ovisnostima zagovara provedbu različitih intervencija kojima se nastoje spriječiti, smanjiti i ublažiti zdravstvene, društvene i ekonomske štete za pojedinca, zajednicu i društvo, a koje su proizašle kao posljedica uporabe sredstava ovisnosti ili ponašajnih ovisnosti. Različita ograničenja često usporavaju i otežavaju primjenu dokazano uspješnih metoda smanjenja šteta, stoga je potrebno poticati primjenu koncepta smanjenja šteta koji su znanstveno dokazani i koji se s evidentno korisnim rezultatima promjenjuju u zemljama Europske unije. U predmetnom području potrebno je kontinuirano podržavati razvoj inovativnih programa i okvira za djelovanje u različitim okruženjima i područjima smanjenja šteta te promicati dostupnosti spomenutih programa na području Hrvatske.

Stoga se jedan od posebnih ciljeva Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. (NN br 18/23) koji će se operativno realizirati putem Akcijskog plana djelovana na području ovisnosti za razdoblje do 2026. odnosi i na Smanjenje steta i rizika povezanih s uporabom sredstava ovisnosti i ponašajnim ovisnostima. Pored navedenog, s ciljem sagledavanja rezultata provedbe i primjene u praksi, u 2023. Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je projekt Evaluacije Smjernica za programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga, a čije će preporuke biti temelj za reviziju i izradu novih Smjernica.

U tu svrhu, 27. svibnja održan je stručni skup Predstavljanje rezultata evaluacije Smjernica za programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga i budućih projekata u organizaciji Službe za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na kojem je sudjelovala i udruga HUHIV kao jedan od ključnih dionika iz područja civilnog društva s brojnim aktivnostima u području smanjenja šteta po zdravlje u rješavanju zdravstvenih izazova hrvatskih građana.

Stručni skup obradio je brojne zanimljive i korisne teme od značajnog interesa za daljnji rad i razvoj aktivnosti smanjenja šteta za sve ključne dionike u Republici Hrvatskoj s ciljevima boljeg uvida u stanje u zajednici i kreiranje učinkovitijih intervencijskih programa, smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga, smanjenja smrtnih slučajeva od predoziranja, smanjenja kaznenih djela i recidiva, povećanje programa tretmana i resocijalizacije, razine znanja i informiranosti o štetnosti droga i drugih ovisnosti s naglaskom na jačanje međusektorske suradnje u postizanju zadanih ciljeva.

Jedna od značajnijih novosti je predstavljanje Pilot projekta uvođenja kućnih doza naloksona, nazalnog spreja za hitno liječenje predoziranja, a s ciljem smanjenja broj smrti uzrokovanih predoziranjem. Projekt će se 2024. provoditi u dvije faze – u zdravstvenom sustavu u okviru službi za zaštitu mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo te u zatvorima i kaznionicama. U 2025. provodit će se u okviru udruga i terapijskih zajednica.

Hrvatska već 30 godina provodi javnozdravstvene programe za smanjenje šteta povezane s upotrebom droga kroz niz usluga od testiranja na zarazne bolesti, savjetovanja do besplatne zamjene šprica i igala te supstitucijskih terapija. Tržišta droga karakterizira sve veća raznolikost i široka dostupnost droga, uključujući nove psihoaktivne tvari koje su često visoke čistoće. U EU je do 2022. identificirano 920 novih psihoaktivnih tvari, a u Hrvatskoj njih147.

Stoga analize učinkovitosti Smjernica za programe smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga i njihovo unaprjeđenje sukladno novim i aktualnim stanjima u društvu imaju cilj unaprjeđenja provedbe suzbijanja zlouporabe droga u Hrvatskoj, te postizanje više razine kvalitete ovog područja djelovanja ali i verifikacije specifičnosti djelovanja i uvažavanja svih koji se bave provedbom programa smanjenja šteta, specifično namijenjene provoditeljima programa smanjenja šteta i svim stručnjacima koji djeluju u području suzbijanja zlouporabe droga.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ