HUHIV Info šator – predavanje: Uloga medicinske sestre u brizi za pacijente koji žive s HIV-om

Željka Županac, med.sestra sa Zavoda za infekcije  imunokompromitiranih bolesnika (VI/1 odjel) Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević održala je hvalevrijedno i edukativno predavanje o ulozi medicinskih sestara u brizi za pacijente koji žive s HIV-om.

Osim stručnih segmenata predavanja namjenjenih budućim medicinskim sestrama, naglasak je bio i na brojnim primjerima iz prakse te na savjesnom odnosu prema ljudskoj osobi, anti-diskriminaciji, zaštiti i brizi koju svaki pacijent zaslužuje.

Predavanju su prisustvovali brojni učenici medicinskih škola što značajno doprinosi potrebnoj edukaciji budućim medicinarima u razumijevanju HIV-a, profesionalnom odnošenju prema pacijentima te općenitom znanju i razumijevanju HIV-a i AIDS-a kao danas još uvijek stigmatiziranih bolesti.