PROGRAMI SMANJENJA ŠTETE

Princip rada unutar programa smanjenja štete najbolje bi se mogao definirati tvrdnjom: “Ako korisnik droge nije sposoban ili voljan odreći se ovisnosti, treba mu pomoći da bi smanjio štetu koju nanosi sebi i drugima”. Kada se govori o smanjenju štete kao posljedice bolesti ovisnosti i rizičnog načina života intravenskih korisnika droge, ponajprije se misli na sprečavanje širenja zaraznih, krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a. Aktivnosti se sastoje od organiziranja besplatne i anonimne podjele šprica i igala za potrebe intravenskih korisnika droge te zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala u “drop-in” centrima ili u mobilnim jedinicama; zatim podjele informativnih materijala (“Kako spriječiti zarazu hepatitisom B i hepatitisom C”, “Kako spriječiti zarazu HIV/AIDS-om”, “Sigurniji način fiksanja”, “Sigurniji seks”, “Hepatitis C”, “Overdose”, itd.), podjele kondoma za sprečavanje širenja spolno prenosivih bolesti, informiranje o različitim oblicima liječenja i savjetodavnim aktivnostima usmjerenih na promjene mišljenja i navika aktivnih intravenskih korisnika droge.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa