Izazovi pravovremenog testiranja i skrbi u Europi – objava za javnost

Europska HepHIV 2014 konferencija od  5. – 7. listopada održana je u Barceloni i bila je pravo mjesto za razmjenu iskustava vrhunskih stručnjaka iz cijele Europske stručne i društvene zajednice na temu HIV-a i virusnih hepatitisa: Izazovi pravovremenog testiranja i skrbi u Europi.

HepHIV 2014 conference press release

Obnovljeno političko vodstvo ključno je za zaustavljanje epidemije HIV-a i virusnog hepatitisa diljem Europe

Broj osoba koje žive s HIV-om i hepatitisom je u porastu stoga su potrebne nove strategije testiranja.

Postoji hitna potreba za usmjeravanjem strategije za testiranje na HIV i hepatitis u Europi. Broj osoba koje žive s HIV-om i hepatitisom je u porastu i mnogi još nisu svjesni da su zaraženi. Kasna dijagnoza znači višu stopu smrtnosti, veći rizik za daljnji prijenos te povećanje financijskih troškova.

Iz tog razloga vodeći stručnjaci za hepatitis i HIV pozivaju  donositelje zakona i interesne skupine na razmatranje novih strategija testiranja i njihovu primjenu.

HepHIV2014: Izazovi pravovremenog testiranja i skrbi održana u Barceloni 5.-7. listopada, organizirana u suradnji s ključnim stručnjacima iz područja HIV-a i virusnih hepatitisa, prva je europska konferencija koja obuhvaća oba polja. Konferencija je završena Pozivom na akciju koji se obraća političarima i ostalim interesnim skupinama.

Ozbiljni javnozdrastveni problemi

Konferencija HepHIV2014 predstavlja ključni korak u zbližavanju ovih dvaju polja na europskoj razini. Ne samo da je naglasila koliko stručnjaci iz područja HIV-a i hepatitisa mogu učiti jedni od drugih nego je također pokazala da ova dva polja mogu udružiti snage i djelovati zajednički na ove ozbiljne javnozdravstvene probleme, navodi  Jose Gatell, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Barceloni, Španjolska,  lokalni predsjedatelj konferencije HepHIV2014.

Prema profesoru Jensu Lundgrenu iz Rigshospitaliteta sa Sveučilišta u Kopenhagenu, polja hepatitisa i HIV-a su neovisno jedno o drugome težila prema  sličnim javnozdravstvenim ciljevima. Poziv na akciju, kao jedan od ishoda konferencije HepHIV2014, jezgrovito sažima dugogodišnje javnozdravstvene probleme obiju strana u jedan dokument.

Ovo je jasan znak nacionalnim i europskim donositeljima odluka da polja HIV-a i hepatitisa udružuju snage kako bi se osiguralo da ova problematika i dalje ima najveći prioritet, navodi Jens Lundgren, profesor iz Rigshospitaliteta sa Sveučilišta u Kopenhagenu,  ravnatelj, CHIP, WHO Centar za HIV i virusni hepatitis te supredsjedatelj konferencije HepHIV2014.

Europa mora djelovati odmah

–          Uoči talijanskog predsjedanja EU ministarskom konferencijom o  HIV-u/AIDS-u i koinfekcijama 27.-28. studenog u Rimu, supredsjedatelji  konferencije  pozivaju zakonodavce i interesne skupine na razmatranje preporuka s  konferencije u Barceloni.

–          HIV i hepatitis ostaju iznimno ozbiljni javnozdravstveni problemi  diljem Europe. Važno je da imaju prioritet u predstojećim europskim i nacionalnim zdravstvenim programima. Ovaj proces zahtijeva da se odmah započne dijalog između svih relevantnih interesnih skupina, te je talijansko predsjedanje EU ministarskom konferencijom o HIV-u/AIDS-u i koinfekcijama prigodan događaj za početak ovog važnog putovanja, navodi  Brian West, predsjednik, Upravni odbor, Europska skupina za tretman AIDS-a, supredsjedatelj HepHIV2014 i HIV u Europi.

Poziv na akciju razvijen je od strane Upravnog odbora HIV u Europi i Znanstvenog odbora HepHIV2014 na temelju ulaznih informacija s konferencije.

  1. 1.       Nadzor virusnih hepatitisa

Procijeniti, na nacionalnoj i regionalnoj razini, koliko je osoba zaraženo virusnim hepatitisom (B i C, akutnim i kroničnim), njihov stupanj fibroze, koliko ih je kasno dijagnosticirano i koliko još nije dijagnosticirano, tijekom vremena i po ključnim skupinama, kako bi se pratili trendovi i bolje ciljale intervencije.

  1. 2.       Definiranje kasne dijagnoze virusnih hepatitisa za medicinsku skrb

Podržavanje daljnjih konzultacija kako bi se uspostavio jednostavan i trajni konsenzus kad je u pitanju definiranje kasne dijagnoze virusnih hepatitisa u svrhu poboljšanja nadzora i omogućavanja praćenja zdravstvenih sustava i strategija testiranja.

  1. 3.       Načini testiranja te ciljano testiranje i komunikacija

Promoviranje višestrukih platformi za testiranje u društvenom okruženju, zdravstvenim ustanovama i kućnim uvjetima (samo-testiranja), s posebnim naglaskom na troškove i isplativost te mogućnost testiranja na sva tri krvlju prenosiva virusa istovremeno. Uključiti ključne skupine  u kreiranje testiranja i promicanje zdravstvenih poruka u svojim skupinama.

  1. 4.       Testiranje vođeno indikatorskim stanjima

Naširoko provesti  testiranje na HIV vođeno indikatorskim stanjima u zdravstvenim institucijama, posebice u općoj praksi. Prikupiti dokaze koji podupiru koncept testiranja vođenog indikatorskim stanjima za virusne hepatitise.

  1. 5.       Zdravstvene političke strategije

Povezati nacionalne strategije zdravstvene politike s javnozdravstvenim ishodima za virusne hepatitise, HIV i TB, usporediti istočne i zapadne regije Europe kao i Europsku uniju i ostatak Europe. Zastupati širenje i podršku financiranja uspješnih harm-reduction modela, poput onih razvijenih u Ukrajini te usvajanje međunarodnih standarda u nacionalne strategije.

  1. 6.       Sinergija nastojanja u području zaraznih bolesti

Omogućiti suradnju između HIV, HBV, HCV, SPB i TB aktivnosti u istraživanju, politici, promicanju zdravlja, nadzoru, ispitivanju i obrazovanju – na regionalnoj razini, razini EU i nacionalnoj razini te među civilnim društvom, uključujući predstavnike ključnih populacija.

  1. 7.       Kontinuirana skrb

Prikupljati jasne podatke za informiranje svih sudionika kontinuirane skrbi za virusne hepatitise i HIV, uključujući poveznice o dostupnim terapijama, preventivnim aktivnostima i testiranju.

  1. 8.       Dostupnost

Učiniti liječenje HIV-a i virusnih hepatitisa (HBV i HCV) dostupnim kroz nastojanja da se snize cijene lijekova te osigura da i domaći i međunarodni donatori pridonose financiranju liječenja.

  1. 9.       Političko vodstvo

Novo političko vodstvo vlade Europska unija i međunarodne agencije u Europi ključne su za upućivanje važnih izazova u području virusnih hepatitisa i HIV-a. Zakonske odredbe i javnozdravstvene intervencije moraju se temeljiti na postojećim znanstvenim dokazima i potrebne su potvrđene  smjernice za informiranje o zakonima i programima vezanima za HIV i virusne hepatitise.

 

 

Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte:

Dorthe Raben, Tel. +45 61 70 82 60, email: dorthe.raben@regionh.dk

Pročitajte više o konferenciji HepHIV 2014 ovdje:

http://newsite.hiveurope.eu/Conferences/HepHIV2014-Conference

Ministarska konferencija “Borba protiv HIV-a/AIDS-a deset godina nakon Dublinske deklaracije: Nikoga ne ostavljamo – Kraj AIDS-a u Europi”

U zajedničkoj organizaciji talijanskog Ministarstva zdravstva, Europske komisije, WHO regionalnog ureda za Europu, Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zajedničkog programa za HIV/AIDS (UNAIDS) Ujedinjenih naroda, s delegatima EU zemalja članica i susjednih zemalja

Rim, 27.-28. studeni 2014. – Ministarstvo zdravstva

Pročitajte više o europskom tjednu testiranja na HIV 2014: http://www.hivtestingweek.eu/

Inicijativa HIV u Europi:

HIV u Europi je pan-europska inicijativa pokrenuta u Bruxellesu 2007. Inicijativa je omogućila

europsku platformu za razmjenu i aktivnosti vezane za poboljšanje rane dijagnostike i skrbi za HIV diljem Europe. Vodi ju neovisna skupina stručnjaka sastavljena od predstavnika iz civilnog društva, politike, zdravstvenih stručnjaka i predstavnika europskih institucija javnog zdravstva. Krajnji cilj HIV u Europi je osigurati da osobe koje žive s HIV-om uđu u sustav skrbi ranije nego što je to trenutačno slučaj, te pratiti promjene udjela HIV pozitivnih osoba koje kasno ulaze u sustav skrbi. Web stranica inicijative HIV u Europi: http://www.hiveurope.eu

 

Reference: 

2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS

2006 Political Declaration on HIV/AIDS

Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS,2011

Dublin Declaration on Partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on

combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009(COM/2005/0654)

Council conclusions on Combating HIV/AIDS 2005

Council Conclusions on Combating HIV/AIDS within the European Union and in the

neighbouring countries, 2007, 9537/07 SAN 96

Combating HIV/AIDS in the European Union and neighbouring countries, 2009 -2013, COM(2009)569

Action Plan on HIV/AIDS in the EU and neighbouring countries: 2014-2016, SWD(2014) 106

Bremen Declaration on Responsibility and Partnership – Together Against HIV/AIDS, 2007

WHO European Action Plan for HIV/AIDS, 2012-2015

Consolidated action plan to prevent and combat multidrug- and extensively drug-resistanttuberculosis in the WHO European Region 2011–2015

European Centre for Disease Prevention and Control. Monitoring implementation of the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia: 2012 progress report. Stockholm: ECDC; 2013.

The Overarching Post 2015 Agenda – Council conclusions, 2013

Council conclusions on the economic crisis and healthcare

Changing the Game – How can Europe move towards zero new HIV infections, zero

discrimination and zero AIDS-related deaths? Summary report, UNAIDS expert consultation

Ambitious treatment targets – writing the final chapter of the AIDS epidemic, UNAIDS, 2014