SPI probirno testiranje: Što je ispravno za Vas?

Spolno prenosive bolesti (infekcije) (SPB/SPI) su česte, ali potreba i vrsta testiranja na specifične SPB može se razlikovati u odnosu na prisutne simptome (znakove bolesti) i/ili rizične čimbenike, tj. na Vašu izloženost potencijalnoj zarazi.

Spolno prenosive bolesti (SPB) prenose se prvenstveno putem seksualnih aktivnosti. Prevencija SPB bitna je strategija primarne zdravstvene zaštite za očuvanje i poboljšanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, koje uključuje ostvarivanje zadovoljstva u spolnom životu i očuvanje potencijala za ostvarivanje roditeljstva kasnije u željenoj dobi

Pored velike raširenosti, troškova i komplikacija koje sa sobom nose, kao i činjenice da se u velikoj mjeri mogu spriječiti, SPB imaju veliki javnozdravstveni značaj  u svijetu.

Saznajte što Vam se može preporučiti

Ukoliko ste seksualno aktivni, osobito s više partnera, vjerojatno ste puno puta čuli savjete: „Koristite zaštitu, testirajte se!“. Ti savjeti su važni, jer osoba može imati SPB, a da to ne zna. U mnogim slučajevima simptomi  se ne javljaju ili su neprimjetni. U stvari, to je razlog zbog kojeg mnogi stručnjaci više vole termin „spolno prenosive infekcije“ (SPI), jer možete imati infekciju bez simptoma bolesti.

No, koje vrste SPI testiranja trebate? I koliko se često trebate testirati? Odgovori zahtijevaju individualan pristup, ovise o Vašoj dobi, Vašim seksualnim ponašanjima i navikama, osobnim i drugim čimbenicima rizika.. Ponekad testiranje nije potrebno, ali ako se testiranje preporuči, i dobijete potvrdnu dijagnozu, postoje i dobre vijesti: sve spolno prenosive bolesti se mogu liječiti, a većinu SPB moguće je izliječiti.

Što je točno probirno testiranje na SPI?

Probirno testiranje konkretno znači da se traže moguće infekcije kad nemate nikakve ili gotovo nikakve simptome. Ne postoje jedinstvene preporuke testiranja koje možemo preporučiti svakome. Takve preporuke ovise o Vašem životnom stilu, spolnim ponašanjima i razini rizika. Preporučljivo je razgovarati sa savjetnikom i/ili liječnikom prije testiranja kako bi se procijenila potreba i opseg testova.

Socijalni, ekonomski čimbenici i čimbenici ponašanja

Širenje SPI izravno je povezano s društvenim, ekonomskim i ponašajnim čimbenicima. Ti čimbenici mogu uzrokovati ozbiljne prepreke za prevenciju SPI zbog utjecaja na pristup zdravstvenoj skrbi, spremnosti za traženjem stručne pomoći i podrške i društvene norme povezane sa spolnošću i seksualnošću. Među pojedinim ranjivim skupinama, povijesno iskustvo stigme i diskriminacije dodatno negativno  utječe na prevenciju SPI.

Zašto je važno testirati se na SPI?

U slučaju izloženosti riziku, testiranjem na SPI štitite svoje zdravlje, zdravlje svog (svojih) partnera i poboljšavate informiranost o svom zdravlju. Dijagnosticiranje SPI može Vas upozoriti na infekciju za koju možda niste znali da ju imate, a koja, ako se ne liječi, može imati dugoročne učinke na Vaše zdravlje, kao što su oštećenje reproduktivnog zdravlja neplodnost, smanjenje plodnosti, infekcije i oštećenja zdravlja nerođenog djeteta, razvoj karcinoma. Prisutnost neke SPI olakšava prijenos drugih SPI, uključujući i infekciju HIV-om, oslabljuje imunološki susta i sl. Rano otkrivanje SPI Vam može omogućiti pravovremeno započinjanje liječenja koje je uspješnije.

Koje vrste testiranja na SPI postoje?

Postoje mnoge vrste testiranja, ali ne postoji jedinstveni test za sve SPI. Laboratorijski testovi zahtijevaju uzorak krvi ili urina ili bris s područja na kojem infekcija može biti prisutna (bris uretre, vrata maternice i dr.). Postoje i tzv. brzi testovi iz krvi/seruma/oralne tekućine koji omogućuju dobivanje rezultata za 20 minuta, a neki i brže (60 sekundi), primjerice testovi na HIV, hepatitis C i dr.). Postoje i testovi koji iz jednog uzorka mogu detektirati nekoliko uzročnika/patogena SPI istovremeno (tzv multiplex test). U Hrvatskoj je dostupan multiplex test na 6 uzročnika: Chlamydia trachomatis, gonokok, Trihomonas vaginalis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium. Taj multiplex test je moguće napraviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andija Štampar“ na uputnicu HZZO-a, a cijena bez uputnice iznosi  439,40 kn. Testiraju se uglavnom muškarci s uretritisom ali i sa sumnjom na neku od STD. Za test je potreban prvi mlaz urina, urin se daje u ambulanti gdje se prethodno ispuni kratki upitnik vezano uz simptome uretritisa.

Na što biste se trebali testirati i kada?

Ljudi često kažu: „Želim se testirati na sve“. Iako se u početku može činiti da to ima smisla, važno je razgovarati sa stručnim savjetnikom ili liječnikom o Vašim specifičnim simptomima ako su prisutni te čimbenicima rizične izloženosti i načinu života. Postoje mnogi elementi koji su važni i koje treba uzeti u obzir pri donošenju preporuke za testiranje i važan je individualan pristup. Također, važno je uzeti u obzir da su testovi i cijela infrastruktura javnozdravstvenog pružanja usluga testiranja, dijagnosticiranja, liječenja i psihosocijalnih usluga skupi te zbog toga zahtijevaju stručni i ciljani probir, sukladno medicinskim indikacijama i potrebama.

edukacija o spolnom zdravlju

Procjena rizika

Primarna prevencija SPI uključuje procjenu rizičnih ponašanja tj. procjenu rizičnih seksualnih ponašanja koja su mogla osobu  dovesti u situaciju povećanog rizika od zaraze. Neizostavno treba uzeti u obzir i biološke, odnosno medicinske čimbenike koji se odnose na pojavu određenih simptoma, ukoliko postoje. Kao dio kliničke skrbi i podrške, pružatelji zdravstvenih usluga trebaju u razgovoru i kod uzimanja anamneze prikupiti podatke o rizičnim spolnim ponašanjima te se preporučiti i savjetovati mjere za smanjenje rizika. Protokol za anamnezu rizičnih spolnih ponašanja dostupan je na CDC stranicama za prevenciju SPB (http://www.cdc.gov/std/treatment/resources.htm) te u kurikulumu koji pruža CDC-ov SPB/HIV Trening centar za prevenciju ( http://nnptc.org/clinical-ptcs). Učinkoviti razgovori i vještine savjetovanja, poštovanje, suosjećanje i neosuđujući odnos prema osobi važni su za dobivanje temeljite slike anamneze rizičnih spolnih ponašanja i davanje učinkovitih i individualnih preporuka za prevenciju i očuvanje zdravlja. Sustav prevencije treba osigurati da se svim osobama omogući odgovarajuća skrb, bez obzira na individualne okolnosti (npr. sposobnost plaćanja, državljanstvo ili migracijski status, jezik kojim govori ili određene seksualne navike).

Nakon prikupljanja anamneze rizičnih spolnih ponašanja, svi davatelji ovih usluga trebaju poticati i ohrabrivati primjenu protektivnih ponašanja i smanjenje rizika, pružajući stručno savjetovanje i edukaciju s ciljem prevencije i očuvanja zdravlja. Prevencija savjetovanjem i edukacijom o rizicima i načinima zaštite najučinkovitija je ako se pruža na neosuđujući i empatičan način koji je odgovarajući kulturi, jeziku, spolu, spolnoj orijentaciji, dobi pacijenta. Prevenciju savjetovanjem o SPB i HIV-u treba ponuditi svim spolno aktivnim adolescentima i odraslima koji su zabrinuti za svoje spolno i reproduktivno zdravlje, rizično se spolno ponašaju (imaju veći broj partnera, ne koriste zaštitu…) ili imaju dijagnosticiranu SPI..

U Hrvatskoj je moguće testirati se na HIV i virusne hepatitise B i C besplatno i anonimno, bez uputnice, što pružaju brojne javnozdravstvene ustanove (zavodi za javno zdravstvo) i izvaninstitucionalni centri u suradnji sa zdravstvenim institucijama, kao što je CheckPoint Zagreb i druge lokacije testiranja u zajednici. Također, u Hrvatskoj je dostupno testiranje i na sve ostale učestale SPB uz uputnicu za dijagnostičku pretragu od izabranog liječnika ili uz plaćanje. Na ovom linku možete pomoću interaktivne tražilice pronaći lokacije i vrste zdravstvenih usluga dostupnih u Hrvatskoj: http://spolnozdravlje.hr/trazilica.

Centar za spolno i reproduktivno zdravlje

U sklopu provođenja projekta CheckPoint Zagreb udruge HUHIV u suradnji s Gradom Zagrebom te zdravstvenim stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatskog zavoa za javno zdravstvo, do danas je savjetovano i educirano preko 4000 osoba, adolescenata i odraslih. Iako je u središtu ovog projekta mogućnost besplatnog, anonimnog i brzog testiranja na HIV i hepatitis C iz oralne tekućine s rezultatom za 20-tak minuta, primarna funkcija je zapravo edukacija i informiranje korisnika i prevencija svih spolno i krvlju prenosivih bolesti, odnosno promocija spolnog i reproduktivnog zdravlja i integrirani pristup očuvanju i poboljšanju zdravlja..

To znači da s našim stručnim savjetnicima možete povjerljivo popričati o Vašem spolnom i reproduktivnom zdravlju, dobiti provjerene i stručne informacije, savjete, upute i preporuke. Ukoliko ste i imali situaciju u kojoj ste se izložili mogućnosti neke zaraze, to ne znači da ste se i stvarno zarazili HIV-om ili hepatitisom. Neki rizični oblici ponašanja mogu više upućivati na potrebu za testiranjem i kontrolom drugih učestalih SPI kao što su HPV, genitalni herpes, klamidija, gonoreja, ureaplazma, sifilis itd. koje mogu ozbiljno naštetiti Vašem spolnom i reproduktivnom zdravlju ukoliko ih ne otkrijete i ne liječite na vrijeme. U takvim situacijama, umjesto testiranja na HIV i/ili hepatitis C, preporučit će Vam se mjere zaštite i/ili testiranje na druge SPI koje se učestalije prenose.

Ovome u prilog idu i znanstveni podaci o rizičnim spolnim ponašanjima u zajednici koji ukazuju na učestalost SPB od 20% na uzorku individualno savjetovanih i educiranih korisnika CheckPoint Zagreb. Za čak 87% osoba preporučeno je testiranje na HIV i/ili hepatitis C uslijed prepoznatih rizičnih čimbenika, a svim osobama pružena je kvalitetna individualna edukacija i informiranje, stručno savjetovanje i pružanje preporuka o načinima zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, što je najbolja prevencija SPB i zaštita zdravlja.

 

Izvori:

http://www.onemedical.com/blog/live-well/std-screening/

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal/sexually-transmitted-infections-behavioral-counseling1

https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/sexually-transmitted-diseases

http://www.cdc.gov/std/tg2015/clinical.htm

http://huhiv.hr/checkpoint-zagreb-studija-uvid-u-seksualna-i-rizicna-ponasanja-u-zajednici/

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa