SIMPOZIJ noHEP… JE ZA SVE

Na sam Svjetski dan hepatitisa, 28. srpnja 2017., održan je jubilarni, deseti po redu stručni simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa i mjeseca svjesnosti o virusnim hepatitisima u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, Mirogojska 8, s početkom u 10.00 sati.

Organizatori simpozija:
• Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH
• Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»
• Hrvatski liječnički zbor – Hrvatskog društva za infektivne bolesti
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
• European Liver Patients Association (ELPA)
• Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa (HEPATOS)
• Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)

Simpozij je održan pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.

Prisutne stručnjake u uvodnom dijelu simpozija pozdravili su, uz moderatoricu simpozija, Davorku Dušek, dr.med. i prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr. med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predstavnica Ministarstva zdravstva te voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, prof.dr.sc. Adriana Vince, dr. med.

Tatjana Nemeth-Blažić, dr.med. (HZJZ) uvodnim se predavanjem osvrnula na epidemiologiju virusnih hepatitisa u Hrvatskoj i u svijetu. 325 milijuna ljudi boluje od kroničnog hepatitisa B i C, (257 milijuna od kroničnog hepatitisa B, a 71 milijun od kroničnog hepatitisa C), od čega se samo 2.8 miljuna osoba liječi. 1.34 milijuna ljudi godišnje umire od posljedica zaraze virusnim hepatitisa te je on sedmi uzrok smrti u svijetu. U Europi, EU/EEA, prema podacima ECDC-a za 2015., 9 milijuna ljudi boluje je od kroničnog hepatitisa B i C (4.7 milijuna od hepatitisa B i 3.9 milijuna od hepatitisa C), tj, prevalencija HBV je 0.9% a HCV-a 1.1%. U 2015. Bilo je 60.000 novodijagnosticiranih slučajeva, od čega oko 25.000 hepatitisa B te oko 35.000 hepatitisa C. U Hrvatskoj je hepatitis A praktički eliminiran, a prevalencija hepatitisa B i hepatitisa C relativno je niska u odrasloj općoj populaciji (<2%) dok je kod osoba izloženih većem riziku zaraze (osobe sa spolno prenosivim bolestima, većim brojem spolnih partnera) viša, a među osobama koje injektiraju droge i značajno viša. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, temeljenima na rutinski prikupljanim podacima te ciljanim istraživanjima o incidenciji i prevalenciji virusnih hepatitisa procjenjuje se da u Hrvatskoj od kroničnog hepatitisa B boluje oko 25.000, a od kroničnog hepatitisa C oko 40.000 osoba. Otkad je cijepljenje uvedeno u program rutinskog cijepljenja, učestalost hepatitisa B smanjila se za 79%, a najveći dobno specifični pad zabilježen je kod djece i adolescenata te u mladih odraslih osoba te se bilježi oko 100 novih slučajeva godišnje. Prijave hepatitisa C bile su u kontinuiranom blagom porastu do 2007. te zatim u padu, a prijavljuje se oko 200 slučajeva godišnje.

Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr.med., voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH predstavila je nacrt Hrvatske strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa. Upozorila je kako se smrtnost uslijed posljedica hepatitisa povećava s obzirom da su kronični hepatitis B i C dugogodišnje tihe infekcije bez simptoma u 90% zaraženih te se prvi simptomi obično već vežu uz razvoj ciroze do koje dolazi u oko 20-30% kroničnih infekcija. Procjenjuje se da oko 90% oboljelih od kroničnog hepatitisa B i 80% oboljelih od kroničnog hepatitisa C ne znaju da su zaraženi stoga je postavljen globalni cilj do 2030. godine: 90%-tno smanjenje novozaraženih u svijetu, 90% zaraza dijagnosticirano, 65%-tno smanjenje smrtnosti te 80%-tno povećanje stope liječenja. U Hrvatskoj je dobro organizirana služba za epidemiologiju zaraznih bolesti, dobra je i medicinska skrb za bolesnike (dijagnostika, liječenje) kao i dugogodišnja suradnja s udrugama oboljelih. Glavni problem ostaje veliki broj nedijagnosticiranih osoba, prema epidemiološkim procjenama, njih čak 20.000 stoga je potrebno povećati obujam testiranja, pogotovo ciljanih (intravenski korisnici, zatvorenici) te potaknuti testiranje na razini liječnika obiteljske medicine.

Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., specijalist opće medicine, svojim je predavanjem pod nazivom Nova uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesti jetre prikazao mogućnosti za uključivanje liječnika obiteljske medicine u dijagnostiku, skrb i liječenje osoba koje boluju od virusnih hepatitisa te prepreke i ograničenja u radu liječnika obiteljske medicine kao i potrebu za edukacijom kolega koji rade u ovom području. Tatjana Reić predstavila je aktivnosti udruge Hepatos te ELPA-e (European Liver Patients Association), a u nastavku je doc.dr.sc. Anna Mrzljak održala predavanje o hepatitis E virusu u bolesnika s transplantiranom jetrom, uključujući i pregled situacije u Hrvatskoj te smjernicama za njegovu dijagnostiku i liječenje. Tea Strbad, dr.med. održala je predavanje o liječenju kroničnog hepatitisa C u RH na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, prikazavši proces i kriterije za odobravanje liječenja za hepatitis C s osvrtom i na dostupnost i cijenu novih izravno djelujućih lijekova bez uključivanja interferona u RH.

Simpozij je završen predavanjem Korištenje modernih tehnologija u prevenciji i praćenju virusnih hepatitisa. Maja Erceg, mag.psih. prisutnim je stručnjacima predstavila aktivnosti Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) na području prevencije, dijagnostike te skrbi za oboljele od virusnih hepatitisa s naglaskom na ovogodišnju nacionalnu kampanju koja je uključivala izradu i implementaciju mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr. Suorganizatori kampanje su Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), a podržali su je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Hrvatski crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Vox komunikacije d.o.o., Cinestar, Cineplexx, HRT i mnoge druge institucije. Ovim pristupom koji uključuje korištenje modernih tehnologija koje su široko dostupne nastoji se educirati što više građana s ciljem poboljšanja informiranosti i zaštite od infekcija virusima hepatitisa, uključujući i populacije u većem riziku od izloženosti. Mobilna aplikacija Sve o hepatitisu sadržava informacije koje je važno znati o hepatitisu i njegovom utjecaju na jetru, vrstama hepatitisa, rizicima, načinima zaštite te preporuke za testiranje i mogućnosti testiranja diljem Hrvatske. Osim informativnog dijela, aplikacija nudi i interaktivne usluge kalkulatora rizika s ciljem prepoznavanja rizične izloženosti hepatitisima B i C uz savjete i preporuke za testiranjem, mogućnost direktnog kontakta sa stručnjacima koji će odgovarati na pitanja korisnika te interaktivni podsjetnik kao jednostavan način planiranja redovitog uzimanja lijekova ili drugih zadataka koji su korisniku važni. Aplikacija je dostupna u GooglePlay-u i AppStore-u kao interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i pružanja preporuka o testiranju osobama u povećanom riziku od zaraze. Svrha je povećanje razine znanja i svijesti, doprinos prevenciji virusnih hepatitisa, povećani obuhvat cijepljenjem i drugim oblicima zaštite, pravovremeno i uspješno liječenje, te u konačnici i izlječenje čime se izravno pridonosi aktivnostima i ciljevima globalne strategije te nacrta Hrvatske strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa.