Prvi sastanak neformalne mreže OCD-a

U sklopu projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde, kojim smo posvećeni osobama u problemu ovisnosti o drogama čija je kvaliteta života obilježena kroničnim problemima mentalnog i fizičkog zdravlja, 23.11.2021. održali smo prvi sastanak neformalne mreže organizacija civilnog društva u svrhu okupljanja važnih dionika iz civilnog sektora za dalji razvoj aktivnosti projekta.

Na sastanku su, osim HUHIV-a, sudjelovali predstavnici udruga za smanjenje štete i terapijske zajednice iz cijele Hrvatske. To su organizacije s kojima njegujemo suradnju u radu na zajedničkim ciljevima. Sudionici su se upoznali s projektom, njegovim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi u narednih godinu dana te izrazili želju za nastavak suradnje na zajedničkim aktivnostima projekta.

Ove su organizacije ključne za dalji razvoj projekta jer će se putem njih provoditi istraživanje s njihovim korisnicima kako bi se dobio uvid i dokazi o stanju kvaliteta života trenutnih i liječenih ovisnika te uvid u njihove potrebe od cjelokupnog sustava od kojeg trebaju podršku prema svom putu ka zdravom i kvalitetnom životu.

Dogovoreno je kako će se prvo provesti predistraživanje kako bi se utvrdila najbolja metodologija ispitivanja ove ranjive skupine.

 

 

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.