Ljetna kampanja: Skini me – #SpolnoZdravlje prije svega

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s udrugom HUHIV i brojnim partnerima i suradnicima i ove godine nastavlja s ljetnim porukama na hrvatskim plažama. Na petnaestak će lokacija na jadranskim plažama i zagrebačkom Jarunu tijekom ljetnih mjeseci biti istaknute preventivne poruke u okviru aktivnosti nacionalnog  programa „Živjeti zdravo“, koji sufinancira Europski socijalni fond.

S obzirom na to da je ljeto obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima, a time i češćih situacija neplaniranog i nezaštićenog spolnog odnosa i situacija koje nose veći rizik zaraze spolno prenosivim bolestima, cilj je kampanje skrenuti pozornost javnosti, a posebice mladih, na važnost odgovornog spolnog ponašanja i očuvanja spolnog i reproduktivnog, ali i općeg zdravlja.

Kampanja koja traje od početka lipnja do kraja rujna se provodi preventivnim porukama na svlačionicama i oglasnim panoima na kupalištima. Cilj je zanimljivim sloganom „Skini me – #SpolnoZdravlje prije svega“ i vizualom koji ga prati privući pažnju i interes na ključne preventivne poruke o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja koju ovom kampanjom želimo prenijeti. Cilj je privući pažnju prvenstveno mladih ali i ostale odrasle spolno aktivne populacije na čitanje preventivnih poruka i poziv za preuzimanje („skidanje“) edukativno informativne web i mobilne aplikacije „Spolno zdravlje” putem koje se mladi mogu educirati o zaštiti spolnog zdravlja te primijeniti zaštitna ponašanja „prije svega“. Vizual i preventivne poruke je odobrilo Ministarstvo zdravstva. Slogan i vizual, s obzirom na dvosmisleno značenje privlači pažnju i interes na ključne preventivne poruke:

Ovom simpatičnom i mladima prilagođenim kampanjom u skladu s generacijom edukacije u pokretu želimo podsjetiti i javnost, a posebice mlade, da su edukacija, informiranje i odgovorno spolno ponašanje ključne sastavnice prevencije spolno prenosivih bolesti, uključujući infekciju HIV-om te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Ovom prigodom pozivamo zdravstvene djelatnike, partnere i suradnike da se pridruže promicanju zdravlja i osvještavanju važnosti odgovornog spolnog ponašanja i brige za zdravlje te da u svojim lokalnim zajednicama aktivno sudjeluju u širenju i pružanju informacija o zaštiti i unapređenju zdravlja.

 

Više o kampanji na stranicama hzjz.hr gdje možete preuzeti plakat.