Kako se rabi muški prezervativ?

Kako se rabi muški prezervativ?
Korištenje prezervativa

Korištenje prezervativa

1. Treba koristiti samo prezervative od lateksa ili poliuretana, jer oni pružaju bolju zaštitu od prijenosa HIV-a i drugih spolno prenosivih virusa nego prezervativi od prirodnih membrana.
2. Prezervative od lateksa treba čuvati na hladnom, suhom mjestu, ne smiju biti izloženi suncu.
3. Prezervativi u oštećenom paketiću ili oni koji pokazuju jasne znakove starenja (oni koju su krhki, ljepljivi ili su promijenili boju) ne smiju se upotrebljavati. Obratite pažnju na rok trajanja (datum mora biti utisnut na paketiću)
4. S prezervativom treba pažljivo postupati tako da ne dođe do njegovog oštećenja (ne otvarati paketić zubima, paziti da se ne ošteti oštrim predmetima).
5. Prezervativ treba staviti prije genitalnog kontakta. Pridržavanjem njegovog vrha odmotava se na ukrućen ud. Pri vrhu mora ostati neispunjen, ostavljajući prostor za ejakulat. Treba obratiti pažnju da u tom vrhu nema zraka.
6. Za lateks prezervative smiju se koristiti samo ovlaživači na bazi vode. Naime, uljna mazila kao npr. želei na bazi petroleja oštećuju lateks te lakše dolazi do pucanja.
7. Primjena prezervativa koji imaju spermicide dodatno štiti protiv spolnih bolesti. Još veću zaštitu je moguće postići istovremenom primjenom vaginalnih spermicida.
8. Ako dođe do pucanja prezervativa, treba ga odmah zamijeniti. Ako je pucanje bilo neposredno prije ejakulacije može se preporučiti primjena spermicida. Međutim, primjena spermicida nakon ejakulacije po svemu sudeći ne pruža zaštitu od spolno prenosivih bolesti.
9. Nakon ejakulacije treba paziti da prezervativ ne sklizne prije izvlačenja, bazu (rub) prezervativa treba stalno pridržavati tijekom izvlačenja još ukrućenog uda.
10. Prezervativ koji je jednom upotrijebljen ne smije se ponovno koristiti.