Edukacija o kroničnim zaraznim bolestima za socijalne radnike

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatska udruga socijalnih radnika (HUHSR) organiziraju tečaj pod nazivom „Kronične zarazne bolesti- HIV i virusni hepatitisi“ namijenjen socijalnim radnicima i ostalim djelatnicima koji rade u ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama te centrima za socijalnu skrb.

Cilj ovoga tečaja je educirati polaznike o HIV-u i virusnim hepatitisima te općenito povećati njihovu svijest o ovoj problematici.

Tečaj će se održati 14. prosinca 2011. godine s početkom u 11.30 sati u prostoru Doma za stare i nemoćne osobe Pešćenica, Donje Svetice 89, Zagreb.

Na tečaju će biti obrađene sljedeći sadržaji:

  1. „Zaraza HIV-om“, prof. dr. sc. Josip Begovac, voditelj Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om
  2. „Standardne mjere zaštite (HIV i virusni hepatitisi) i njega HIV bolesnika“, Anka Szabo, bacc. med. tech., glavna sestra Zavoda za infekcije imunokomprimitiranih bolesnika
  3. „Psihosocijalni rad s osobama pogođenima kroničnim zaraznim bolestima“, Kristina Duvančić, dipl. soc. rad.
  4. „Virusni hepatitisi- javnozdravstveni problem današnjice“, prof. dr. sc. Adriana Vince, voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
  5. „Zaštita povjerljivosti podataka“, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za pravna pitanja i međunarodnu suradnju i mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, asistentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (katedra Kazneno pravo)

Više na http://www.husr.hr/hr/news/edukacija