Ciljevi udruge

Ciljevi udruge

Ciljevi, principi i djelatnost Udruge:

 1. pomoći oboljelima od HIV-a i hepatitisa u postizanju ravnopravnog statusa sa drugim bolesnicima kod korištenja zdravstvenih i medicinskih usluga i ostvarivanju prava iz radnih odnosa i drugih socijalnih prava
 2. pomoći oboljelima od HIV-a i hepatitisa kod reintegracije u društvenu sredinu boreći se protiv predrasuda i neznanja edukacijom i širenjem informacija o HIV/AIDS-u i hepatitisu
 3. skrb za materijalnu, zdravstvenu, socijalnu i duhovnu pomoć ugroženim i oboljelim osobama
 4. poticanje i pružanje pomoći oboljelima od HIV-infekcije i hepatitisa bez obzira na njihova prirodna, vjerska, svjetonazorska, statusna ili druga određenja i pripadnost
 5. stvaranje primjerenih uvjeta za suvremenu dijagnostiku, ambulantno i bolničko liječenje i primjenu učinkovite suvremene terapije prihvaćene u svijetu
 6. zaštita ljudskoga zdravlja i unapređenje zdravoga življenja jačanjem sustava prevencije, sudjelovanjem u odgoju djece, mladeži i odraslih osoba
 7. poticanje i potpora razvoju i unapređivanju znanstvenih i drugih programa kojima je za cilj prevencija HIV/AIDS-a i hepatitisa te njihovih posljedica
 8. izrada i provođenje programa zdravstveno – socijalne edukacije pučanstva
 9. organizacija svih oblika međunarodne suradnje i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave prevencijom i liječenjem oboljelih od HIV-infekcije i hepatitisa
 10. organizacija stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, znanstvenih i drugih skupove te publicistike u svrhu prevencije i pomoći oboljelima od HIV/AIDS-a i hepatitisa
 11. podizanje svijesti građana kroz javne akcije i edukacije
 12. smanjenje stigme i diskriminacije prema oboljelima