CD4

CD4 je molekula na površini limfocita CD4 na koju se veže HIV.