Volonteri u promociji spolnog zdravlja mladih i građana

I ove godine u organizaciji aktivnosti udruge HUHIV, uključio se veliki broj volontera Međunarodnog udruženja studenata medicine – CroMSIC Zagreb, Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske – CPSA, Hrvatskog crvenog križa, pojedinaca, ali i mnogih organizacija civilnog društva diljem RH koji su uz pomoć edukativnih materijala udruge HUHIV u sklopu vlastitih aktivnosti promovirali ključne vrijednosti zdravlja i znanja mladih i građana. Volonteri su se aktivno uključili u društvene aktivnosti promocije spolnog i reproduktivnog zdravlja mladih i stanovništva, s ciljem proaktivnog iniciranja promjena u društvu vezanih uz javnozdravstvene teme povodom Svjetskog dana AIDS-a.

Preko 40 volontera sudjelovalo je u promociji zdravlja na „Cvjetnom trgu“ u Zagrebu u provođenju vršnjačkih edukacija mladih, informiranja građana, podjelom edukativnih materijala i promocijom zdravlja, ljubavi, tolerancije i antidiskriminacije. Ovim aktivnostima uz vrijedno sudjelovanje volontera organiziranim edukacijama obuhvaćeno je preko 400 učenika srednjih škola, većinom budućih zdravstvenih djelatnika te preko 1000 građana. S istim ciljevima volonteri su sudjelovali i na edukativnom Pozitivnom koncertu povodom Svjetskog dana AIDS-a – dana važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja tijekom kojega je edukativnim materijalima obuhvaćeno preko 10.000 ljudi.

018

U zemljama razvijenih demokracija pa tako i u Hrvatskoj, volonterski angažman važan je čimbenik na gotovo svim razinama življenja, od svakodnevice do promoviranja društveno važnih i pozitivnih promjena. Također, rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i tražen.

Volonterski angažman od izuzetne je važnosti u potrebama promicanja važnih potreba za promjenama ili unaprjeđenjima društvenih pitanja s kojima se suočavamo, u ovom slučaju znanje i zdravlje mladih i naših budućih generacija. Volonterstvo potiče društveni aktivizam, koji je osnovni pokretač svakog naprednog društva. Prepoznavanje potreba zajednice i spremnost na aktivno djelovanje, pomaže društvu da brže i kvalitetnije usvoji i riješi istaknute potrebe.

20161201_113901

U svim svojim oblicima, volonterstvo ima vrlo važnu ulogu u društvima širom Europske unije: volonteri su uključeni u širok raspon aktivnosti, kao što su obrazovanje i pružanje usluga, međusobna pomoć ili samopomoć, zastupanje, provođenje kampanja, upravljanje te društvene akcije.

Ovim putem se HUHIV zahvaljuje svim partnerima i volonterima koji su doprinijeli  pojačanom sudjelovanju građana u društvenom životu, pomogli u stvaranju lokalnih mreža i stvaranju osjećaja odgovornosti za rješavanje izazova koji postoje u zajednicama.