Volim zdravlje – izrada sadržaja i sustava e-učenja

U sklopu projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017 tijekom svibnja, lipnja, srpnja i kolovoza, u suradnji sa brojnim stručnjacima, radili smo na izgradnji održivog sustava i sadržaja online učenja u području prevencije bolesti i zaštite zdravlja za ciljne skupine projekta.

Nakon održanih sastanaka projektnog tima u travnju 2020. na kojima smo definirali teme i metodologiju izrade e-learning tečajeva na teme prevencije spolno prenosivih bolesti i zaštite spolnog zdravlja, tijekom svibnja, srpnja i kolovoza organizirali smo niz snimanja i izrade edukativnih sadržaja u obliku e-learning tečajeva za ciljne skupine projekta. Ove vrlo zahtjevne aktivnosti podrazumijevale su kontaktiranje i koordinaciju vremena brojnih zdravstvenih i drugih stručnjaka, definiranje specifičnih tema koje pojedini stručnjaci obrađuju, postavljanje rokova za izradu prezentacija i koordiniranje vremena za konkretno snimanje putem specifičnih alata za izradu online učenja.

U istom periodu trajala je implementacija internetske stranice Volim zdravlje te koordinacija sa izvođačem oko funkcionalnosti, koncepta, izrade sadržaja, s ciljem stvaranja održivog i fokusiranog sustava e-učenja koje obuhvaća specifične teme zdravlja namijenjene postojećim i budućim zdravstvenim djelatnicima, uz kontinuirano održavanje, nadogradnju i promociju e-učenja prema ciljnim skupinama.

Tijekom kolovoza provodimo aktivnosti uređivanja edukativnih i informativnih sadržaja, implementacije u online sustav e-učenja te planiranje kampanje prema ciljnim skupinama koja će se implementirati u rujnu.

U izradi stručnih edukativnih sadržaja sudjelovalo je preko 20 stručnjaka iz područja medicine i javnog zdravstva te je do sada kreirano preko 15 fokusiranih e-tečajeva kao i brojnih edukativnih sadržaja.

Objava cijele edukativne platforme Volim zdravlje u suradnji sa partnerom projekta planirana je u rujnu u sklopu ciljane kampanje koja obuhvaća srednje medicinske škole u cijeloj Hrvatskoj i buduće zdravstvene djelatnike.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

Više o projektu Volim zdravlje