Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim sa zlouporabom droga u Europi

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je publikaciju – Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim sa zlouporabom droga u Europi.

Ovo ažurirano izdanje stručne mreže EMCDDA za 2020. godinu o zaraznim bolestima povezanim s korištenjem droga ima za cilj pružiti sveobuhvatan pregled trenutne situacije s obzirom na epidemiološku sliku zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga u Europi do siječnja 2020., istodobno ističući neke od trenutnih inovativnih odgovora na problem.

U ovom ažuriranom izvješću posebno je obrađena ukupna prevalencija i trendovi HIV-a i virusnog hepatitisa u Europi, napredak postignut u postizanju ciljeva Ujedinjenih naroda i odgovarajućih ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije za HIV i virusni hepatitis među osobama koje injektiraju droge (PWID), najnovija lokalna epidemija među PWID dokumentirana u Europi i aktivnosti promicanja intervencija temeljenih na dokazima.

U sklopu provedbe ESF projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 održan je interni timski sastanak analize EMCDDA izvješća s ciljem upoznavanja u trenutnu epidemiološku situaciju, izazove i intervencije temeljene na dokazima koje su uspješno provedene u Europi kako bi sve planirane aktivnosti i suradnje ispravno adresirali i prilagodili izazovima lokalnog okruženja u Hrvatskoj.

Osnovni zaključci izvješća su:

▪ Iako ljudi koji ubrizgavaju drogu (PWID) predstavljaju relativno malu populaciju u Europi, visoka prevalenca HIV-a i kroničnog virusnog hepatitisa među ovom skupinom znači da je ukupni teret zaraznih bolesti koji se može pripisati ubrizgavanju droge vrlo velik.

▪ Lokalna pojavnost HIV-a i bakterijskih infekcija bilježi se povećanjem slučajeva iznad očekivane osnovne vrijednosti – i dalje se događaju među PWID u Europi.

▪ Veliki udio ovih pojavnosti povezan je sa ubrizgavanjem stimulansa u vrijeme kada je opskrba kokainom na europskom tržištu velika, što ukazuje na to da promjenjivi obrasci uporabe droga predstavljaju nove izazove za kontrolu zaraznih bolesti.

▪ Bavljenje potrebama PWID ključno je za postizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda o okončanju HIV-a i eliminaciji virusnih hepatitisa kao prijetnji za javno zdravlje do 2030. godine.

▪ Unatoč dobro dokumentiranim troškovno učinkovitim prevencijama (npr. Cjepivo protiv virusa hepatitisa B (HBV)) i intervencijama za smanjenje štete (npr. Programi igala i šprica (NSP)) i nadomjesno liječenje opioidima (OST), mnoge europske zemlje još nisu postigle odgovarajuće ciljeve Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ili nema dovoljno podataka da ih dokumentiraju.

▪ Unatoč dostupnosti lijekova za izlječenje infekcije virusom hepatitisa C (HCV) i terapija za postizanje virusnog suzbijanja HIV-a, financijske i socijalne prepreke još uvijek sprečavaju mnoge PWID u pristupu liječenju.

▪ Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) prati napredak u postizanju zacrtanih ciljeva i dokumentira intervencije temeljene na dokazima koje su uspješno provedene u Europi.

Izvješće je dostupno ovdje.

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.