Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Osposobi se i zaposli

6. srpnja 2021. u 11:00 sati u Zagrebu u Hotelu Internacional potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte iz Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Ugovore je potpisnicima uručio ministar Josip Aladrović.

Ukupno je potpisan 31 projekt u vrijednosti od 50.079.835,73 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 50.000.000,00 kn.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik HUHIV-a, koji je potpisao dvogodišnji ugovor za projekt OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Specifični cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obuhvata neaktivnih NEET osoba (15-29 godina) na području Grada Zagreba.

Svrha projekta je osigurati aktivnosti i programe putem kojih će se mladim neaktivnim NEET osobama olakšati ulazak na tržište rada i osigurati im uključivanje u daljnje obrazovanje i/ili osposobljavanje te u mjere koje se nude za mlade. Projektnim prijedlogom se ciljaju i osobe koje su najudaljenije od tržišta rada (liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su u probacijskom sustavu).

Provedbom ovog projekta doprinijet će se povećanju dosega onih najudaljenijih s tržišta rada, njihovoj inkluziji, te povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina.