INTEGRATE Joint Action sastanak nacionalnih dionika u Hrvatskoj

Od 10. – 12. travnja 2019. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu održan je Joint Action INTEGRATE / EuroTEST sastanak nacionalnih dionika.

INTEGRATE  je europski projekt zajedničke akcije punog naziva Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe čiji je cilj poboljšati integrirani pristup ranoj dijagnozi i povezivanju s prevencijom i skrbi za oboljele od infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima, ostalim spolno prenosivim infekcijama (SPI) i tuberkulozom u zemljama članicama EU-a do 2020. godine, u kojem udruga HUHIV sudjeluje kao partner.

Integrate Joint Action je trogodišnji projekt (2017.-2020.) koji je 80% sufinanciran od strane 3rd EU Health Programmea te okuplja 29 partnera iz institucija javnog zdravstva, bolnica, nevladinih udruga i sveučilišta iz Hrvatske, Danske, Estonije, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije. Glavni cilj Joint Actiona je integrirati ranu dijagnostiku i povezivanje sa skrbi s prevencijom i liječenjem HIV-a, virusnog hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi do 2020. Drugim riječima, ovaj projekt istražuje načine kako efektivni alati za dijagnostiku i povezivanje sa skrbi jedne bolesti mogu biti primjenjivi u području druge bolesti na način da nudi razmjenu ideja, pregled postojećih praksi i njihovih mogućnosti adaptacije.

Glavni cilj udruge HUHIV kao sudionika i INTEGRATE projekta je integrirati rane dijagnoze, povezivanje sa skrbi i prevencijom HIV-a, virusnih hepatitisa, TB i SPB u zemljama članicama EU do 2020. godine. INTEGRATE projekt usredotočuje se na izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja među partnerima a središnji dio rada usmjeren je na prepoznavanje najboljih praksi u testiranju i povezivanju sa skrbi i naporima za poboljšanje održivosti na nacionalnim razinama kroz razvoj politika.

Prvi dan sastanka okupio je europske, regionalne, nacionalne i lokalne dionike, uključujući kreatore politika, pružatelje zdravstvenih usluga i savjetnike u zajednici, koji su uključeni u politike testiranja, strategije i provedbu, kako bi razgovarali o trenutnim strategijama testiranja na HIV, virusni hepatitis i spolno prenosive infekcije u Hrvatskoj s fokusom na slijedeće točke:

• Aktualna politika i praksa testiranja u Hrvatskoj;
• Kako se uskladiti s europskim i međunarodnim smjernicama za testiranje;
• Praznine i prepreke pružanju testiranja na pojedinačnoj, pružateljskoj i institucionalnoj razini;
• Kako poboljšati  strategije testiranja, uključujući integrirano testiranje i demedikalizaciju testiranja i povezivanje sa skrbi

HUHIV je predstavio iskustva i perspektivu zajednice:
• Primjer CheckPoint Zagreb – HR
• Iskustva u provedbi nacionalne politike u okruženju zajednice
• Ograničenja i prepreke pružanju usluga

Drugi dan bio je posvećen edukaciji i obuci lokalnih pružatelja zdravstvenih usluga i savjetnika za testiranje, kako prevladati razne barijere i integrirati probir i testiranje na spolno prenosive infekcije u svoje usluge.

U sklopu radne skupine Europskog tjedna testiranja (ETW) raspravljalo se o rezultatima provedbe aktivnosti u 2018. te su prikazane i predložene različite nove inicijative za unapređenje aktivnosti.

Zajednička akcija usmjerena je na multidisciplinaran i integriran pristup prevenciji i liječenju  navedene četiri skupine bolesti, s obzirom da one imaju zajedničke socijalne i zdravstvene odrednice koje utječu na iste vulnerabilne skupine stanovništva. Projekt uključuje razne aktivnosti poput poboljšanja epidemiološkog praćenja, podrške nacionalnim institucijama u analizi i reviziji nacionalnih strategija i akcijskih planova te poboljšanje nacionalnih sustava praćenja i evaluacije preventivnih aktivnosti. Osim toga, projektne aktivnosti uključuju poboljšanje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području prevencije i obavještavanja partnera i epidemiološkog praćenja kontakata. Provedba projekta ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih djelatnika, organizacija civilnih društava i institucija javnog zdravstva edukacijom, razmjenom znanja i iskustava u integriranom pristupu ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi.

Projektne aktivnosti pridonose provedbi europskih strategija i akcijskih planova za prevenciju infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima, tuberkuloze i SPI-ja identificiranjem inovativnih i na dokazima temeljenih alata za prevenciju radi smanjenja novih slučajeva iz navedenih četiriju skupina bolesti.