HUHIV protiv stigme na Regionalnom forumu anti-stigme centralne i istočne Europe

Sastanak koji se održao u petak, 17. lipnja 2022., okupio je relevantne stručnjake s područja Europe da razgovaraju o temama intervencije za još uvijek gorući problem – stigmu povezanu s HIV-om, hepatitisom i spolno prenosivim infekcijama. U organizaciji Gilead Sciences, ovaj sastanak okupio je zdravstvene djelatnike, predstavnike civilnih društava i zagovaratelje iz redova pacijenata kako bi zajedno identificirali i podijelili uspješne načine suočavanja sa stigmom između zemalja i sektora.

Na sastanku smo u radnim grupama razgovarali o primjerima dobrih praksi, novim idejama i potencijalnim opasnostima iza novih ideja. Potom, ideje smo analizirali na dvije dimenzije: zahtjevi za financijskim resursima, i utjecajnost. Drugim riječima, sve ideje su mogle biti podijeljene u koordinatni sustav omeđen tim dvjema varijablama, što smo u radioničkoj aktivnosti i radili.

Prepoznate prilike za borbu protiv stigme u zdravstvenom sustavu kada razgovaramo o HIV-u su sljedeće:

  • Nacionalna strategija Ministarstva zdravstva i višesektorski pritisci uključivanja pitanja stigme u intervencije
  • Edukacija u zdravstvenom sektoru (edukacija starijih zdravstvenih djelatnika)
  • Propisi za optimizaciju HIV testiranja
  • Mjerenje stigme
  • Evaluacija temeljne stigme i njeno sustavno praćenje u zdravstvenom sustavu
  • Više N = N poruka u edukacijama zdravstvenih djelatnika
  • Smanjenje razlika urbanih i ruralnih dijelova zemlje prema stupnju edukacije i socijalne integracije

Također, navedene stavke primijenili smo i u razgovoru o hepatitisu. Iako nisu sve prilike potpuno primjenjive na hrvatski kontekst, nema sumnje da su upravo spomenuti postupci oni koji bi mogli smanjiti stigmu u društvu i zdravstvenom sustavu. Postavlja se pitanje metode provođenja, čemu treba pristupiti u dijalogu između različitih stručnjaka i sektora.

Udruga HUHIV uvijek je raspoložena za razgovore o stigmi jer se radi o gorućem problemu koji ometa svaki korak kontinuuma skrbi o pacijentima: od prepoznavanja same potrebe za testiranjem, do osiguravanja terapije u mnogim dijelovima svijeta. Iako je struktura problema s kojom se Hrvatska suočava specifična i svojstvena za hrvatski sustav i geografsko područje, inspiracija, podrška, razumijevanje i nadogradnja ideja koja se događa na sastancima razmjene iskustava između zemalja od neopisive je važnosti.