HIV Nursing 2019

Od 21. do 22. rujna u Rimu je održana konferencija HIV Nursing 2019 sponzorirana od strane International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) u partnerstvu s European HIV Nursing Network (EHNN), National HIV Nursing Association (NHIVNA) i Association of Nurses in AIDS Care (ANAC).

Konferencijom su predsjedali dr. sc. Ian Hodgson (European HIV Nursing Network, London, England); Riccardo Rondina, (Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Italija); Carole Treston (Association of Nurses in AIDS Care, Washington, SAD) i Shaun Watson (National HIV Nursing Association, London, Engleska).

Konferencija HIV Nursing 2019 okupila je medicinske setre i tehničare te ostale stručnjake koji sudjeluju u pružanju skrbi osobama koje žive s HIV-om. Na konferenciji je sudjelovala i psihologinja udruge HUHIV kao pozvana predavačica. Međunarodni stručnjaci okupili su se u Rimu kako bi imali priliku za raspravu, dijeljenje iskustava i umrežavanje s fokusom na ulogu vodstva kliničkog sestrinstva u postizanju globalnih programskih ciljeva (90-90-90) i Cilja održivog razvoja eliminacije AIDS-a kao javne zdravstvene prijetnje. 

HIV Nursing 2019 pružio je sudionicima edukaciju o najboljim praksama temeljenu na dokazima te buduće smjernice za upravljanje HIV-om i pripadajućim komorbiditetima. Upozoreno je na kontinuiranu stigmatizaciju osoba pogođenih HIV-om te povezivanje s marginaliziranim društvenim skupinama kao što osobe koje injektiraju droge, seksualni radnici/-e te migrant. Mnoge države također se suočavaju s kontinuiranim strukturnim poteškoćama, pogotovo u pristupu javnom zdravlju i smanjenju štete.

Od početka HIV epidemije medicinske sestre i tehničari na prvoj su liniji pružanja skrbi osobama koje žive s HIV-om. Imaju idealnu ulogu za promociju i pružanje visokokvalitetne HIV prevencije, skrbi i liječenja koje ispunjavaju potrebe zahvaćenih osoba te poboljšavaju zdravstvene ishode  za većinu osoba u riziku.

Na plenarnim i panel diskusijama obrađene su sljedeće teme:

  • uloga medicinskih sestara/tehničara po pitanju ljudskih prava
  • uloga medicinskih sestara/tehničara u primjeni i promoviranju uzimanja PrEP-a
  • HIV sestrinstvo kao podrška kontroliranju HIV epidemije
  • žene i HIV: poboljšanje outreach aktivnosti, skrbi i podrške
  • više od ARV-a: starenje, komorbiditeti i kvaliteta života
  • mentalno zdravlje, HIV i HCV: povećanje intervencija pod vodstvom medicinskih sestara/tehničara
  • kontroliranje HIV epidemije: Koja je uloga medicinskih sestara/tehničara

Konferencija je također uključivala 6 prikaza studija slučaja koje su pokrivale savjetovanje o životnom stilu, psihološku njegu, strategije samobrige, reproduktivno zdravlje, uzimanje psihoaktvnih tvari i muškarce koji prakticiraju spolne odnose s muškarcima. Također, održane su i radionice za profesionalno usavršavanje i razvoj.

Psihologinja udruge HUHIV održala je pozvano predavanje na temu migranata, HIV-a i spolnog zdravlja osvrnuvši se na ionako kompliciranu problematiku i probleme s kojima se suočavaju tražitelji azila, a pogotovo vezano uz temu zdravlja, spolnog zdravlja te infektivnih bolesti s naglaskom na HIV. Prikazala je trenutno stanje smještaja i uvjeta u kojima žive tražitelji azila u Hrvatskoj te ukazala na neke goruće probleme te specifičnost Hrvatske kao tranzitne zemlje. Upoznala je sudionike s dosadašnjim iskustvima i aktivnostima udruge HUHIV za pružanje podrške korisnicima koji su u takvom statusu kao i pružanja podrške organizacijama koje im svakodnevno pružaju praktičnu pomoć i podršku u procesu ostvarivanja njihovih prava te integriranja u zajednicu.