Efekt terapije bez terapije za liječenje HIV-a

Iako je nedavno objavljena vijest izlječenja djevojčice s HIV-om, uspostavilo se kako je riječ o tzv. funkcionalnom izlječenju. U tom slučaju mogu se naći genski tragovi virusa u tijelu, no ne postoji virus koji se može razmnožavati. Na taj način virus više ne šteti organizmu.

Francuski istražitelji procjenjuju da jedan od sedam pacijenata kojima je ART terapija dana vrlo rano mogu poslije nastaviti bez nje. Portal NAM prenosi slučaj 14 pacijenata koji su s terapijom započeli brzo nakon infekcije, te je naknadno prestali uzimati – baš kao i nedavni slučaj djevojčice koja živi s HIV-om. Svih 14 pacijenata nije trebalo ponovno započeti s terapijom zato što su većinom, a u osam slučajeva i u potpunosti, održavali nemjerljivu viremiju (broj kopija virusa u krvi) najmanje četiri godine od prestanka.

Istražitelji procjenjuju kako 15% pacijenata koji žive s HIV-om, a započnu s terapijom unutar šest mjeseci nakon zaraze i uzimaju ju kontinuirano barem godinu dana, mogu postati tzv. „post treatment controllers“. To su pacijenti koji nakon određenog vremena ne terapiji ostanu nemjerljivi za HIV viremiju, odnosno mjerenjem količine virusa utvrđuje se brojka ispod 50 kopija u ml krvi. Osobe uključene u ovu studiju uzimale su terapiju barem 3 godine i svi su započeli s terapijom unutar 10 tjedana nakon infekcije.

Ponavljamo, takvi pacijenti još uvijek imaju virus, no njegovo razmnožavanje je uvelike ograničeno. HIV još uvijek ima svoj rezervoar u nekoliko tipova stanica. Za razliku od pacijenata koji spontano kontroliraju HIV infekciju i bez terapije, kod ovih pacijenata zabilježeno je smanjenje tog HIV DNK rezervoara. Time je smanjenja mogućnost DNK aktivnosti budućih HIV replikacija, uz već prije zabilježenu aktivnost imunološkog sustava koji priječi umnožavanje virusa kod pacijenata koji spontano kontroliraju infekciju.

Uz to zabilježeni su i drugačiji mehanizmi načina kontroliranja virusa. Kod pacijenata koji spontano kontroliraju HIV infekciju tijelo ima snažnu obrambenu reakciju u kojoj ključnu ulogu imaju T-limfociti (CD8). Njihova je karakteristika da su snažno orijentirani na nalaženje HIV virusa te da su efikasni u uništavanju stanica tijela zaraženih HIV-om. S druge strane, kod „post treatment controllers“ reakcija imunološkog sustava je toliko mala da dopušta virusu HIV-a dugoročan san. To se može primijetiti po manjku CD8 stanica. Zanimljivo je da je svojevrsno „spavanje“ dobar mehanizam obrane u slučaju brze progresije infekcije, zbog čega su pacijenti i počeli odmah uzimati terapiju. Spontana kontrola je karakteristična kod sporog napredovanja infekcije, gdje je imunološki odgovor imao veću mogućnost razvoja.

Za razliku od procjena brojke pacijenata „post treatment controllers“ od 15%, onih koji spontano kontroliraju infekciju je manje od 1% ukupne populacije osoba koje žive s HIV-om.