Udvostručenje broja oboljelih od HIV-a od 1999-2006

Udvostručenje broja oboljelih od HIV-a od 1999-2006

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i praćenje bolesti, broj novodijagnosticiranih HIV bolesnika u Europskoj uniji udvostručio se od 1999.

Iz izvješća 20 zemalja članica koje su redovno prijavljivale svoje podatke između 1999-2006, vidljivo je da je broj dijagnoza povećan sa 28,8 po milionu stanovnika na 57,5 po milionu stanovnika. U 25 zemalja koje su podnijele izvješća u 2006., dijagnosticirano je 26220 novih slučajeva.

U Europskoj uniji, Estonija je zemlja sa najvećim brojem novih dijagnoza (504,2 na milion stanovnika), slijedi Portugal (205 na milion stanovnika), Velika Britanija (148,8 na milion stanovnika) te Latvija (130,3 na milion stanovnika). Najmanji broj novih dijagnoza postavljen je u Slovačkoj gdje je u 2006. prijavljeno samo 27 novih slučajeva (5 na milion stanovnika).

Većina novooboljelih osoba su muškarci (66%), 11% su mladi od 15-24 godine. Prevladavajući način transmisije bio je heteroseksualni kontakt (53%). Izvor infekcije često je bio iz zemalja sa generaliziranom epidemijom (na pr. zemlje subsaharske Afrike). Prema ECDC, jedan od najvećih uzroka velikog broja novooboljelih u Europi je velik broj migranata iz drugih krajeva svijeta.

S obzirom na to da je gotovo trećina slučajeva dijagnosticirana kod muškarac koji imaju spolne odnose s muškarcima, a ta je populacija relativno mala, te su osobe i dalje pod većim rizikom od heteroseksualne populacije. Manje od 10% svih dijagnoza postavljeno je kod intravenskih korisnika droga.

Pretpostavlja se da su konačni brojevi u Europi još veći te se procjenjuje da gotovo trećina HIV+ osoba u Europi ne zna svoj status pa ne koriste dovoljno dobre mjere prevencije transmisije virusa te ne primaju antiretrovirusnu terapiju. Rješavanje tog problema jedna je od najvećih zadaća ECDC-a.

U izvještaju EU, posebno se naglašava i pohvaljuje napor Estonije, u kojoj je ustanovljen najveći broj novih infekcija, u borbi protiv epidemije. Kao odgovor visokom broju novih HIV infekcija, Estonija je izradila vrlo agresivan dugoročni plan za period od 2006.-2015. godine. Ovaj plan uključuje nove inicijative nadgledanja, prevencije i tretmana. ECDC podržava rad Estonske vlade na smanjivanju trenda novih HIV infekcija te je obećao da će podržati sve akcije, uključujući i nadgledanje postojećeg stanja, razmjenu iskustava te omogućiti praćenje europskih smjernica pri testiranju.

U ostalim dijelovima Europe, broj novooboljelih također raste, pogotovo u Ukrajini (288 na milion stanovnika) te Rusiji (275 na milion stanovnika). Podaci pokazuju da je u 2006., 86912 novih infekcija prijavljeno u 50 od 53 zemlje Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije.

Istočna i zapadna europska regija

U 2006. više od dvije trećine novih dijagnoza postavljeno je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza (59866 novih slučajeva, tj. 211 novih dijagnoza na milion stanovnika), od kojih je 41% žena i 27% mladih od 15-24 godine. Najčešći način transmisije bio je između intravenskih korisnika droga (22185), iako je i broj novooboljelih među heteroseksualcima 5 puta veći nego 1999.

U zapadnoj Europi u 2006. prijavljen je 25241 novi slučaj (82,5 na milion stanovnika), među njima 35% žena i 10% mladih od 15-24 godine. Prevladavajući način transmisije bio je heteroseksualni spolni odnos (10722), no približno 43% slučajeva poteklo je iz zemalja sa generaliziranom epidemijom.

U periodu od 2002-2006. godine, 32 zemlje iz europske regije Svjetske zdravstvene organizacije prijavile su porast u broju testiranja, 9 zemalja prijavilo je smanjenje. Veći broj testiranja kao posljedicu je imao i veći broj novooboljelih.

Željana Mičić