Sastanak centara za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je 9. prosinca 2016. godine održan godišnji sastanak svih predstavnika centara za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV zavoda za javno zdravstvo i suradničkih organizacija civilnog društva.

Sastanku je prisustvovalo ukupno 26 sudionika iz županijskih zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, nastavnih zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske županije i „Dr. Andrija Štampar“, udruge HUHIV, Instituta Pula, Iskoraka, Let-a i Help-a te Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Sastanku je prisustvovala i predstavnica Ministarstva zdravstva, Dunja Skoko-Poljak, dr. med., načelnica u Sektoru za javno zdravstvo. Sastanak je vodila Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Predstavnici centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje iz zavoda za javno zdravstvo i udruga prezentirali su rad svojih centara, postignuća, barijere i izazove u protekloj godini, kao i prijedloge i planove rada za sljedeću godinu.

HUHIV je predstavio ključne dionike, model, pristup i rezultate rada CheckPoint centra Zagreb u ovoj godini i ukupno s naglaskom na uspješnost izvaninstitucionalnog pristupa mladima i zajednici kao sinergija institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.

Naglašena je potreba za održavanjem razine postignutog, jačanjem kapaciteta stručnjaka u tom području te jačanjem suradnje s udrugama u provedbi testiranja u zajednici. Dr. Dunja Skoko Poljak pozdravila je kontinuitet u ovom području i izrazila podršku Ministarstva zdravstva daljnjem radu centara za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje, te izvijestila o novostima u načinu financiranja centara za savjetovanje i testiranje u zavodima za javno zdravstvo, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i udruga u ovoj i sljedećoj godini. Istaknuta je važnost pravovremenog informiranja svih dionika o promjenama u modalitetima organizacije i financiranja.

Raspravljalo se o daljnjim planovima rada, izvedivosti proširenja usluga na testiranje na klamidiju, o izvorima financiranja ovih centara te mogućnostima prijava na natječaje europskih projekata, poput Trećeg programa zajednice.

Članak preuzet sa stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.