HUHIV na godišnjem sastanku COBATEST mreže

Sastanak organizacija koje nude usluge testiranja u zajednici diljem Europe održao se 03.12.2020., a na njemu je aktivno učestvovao i HUHIV. Mreža takvih organizacija zajedničkog imena COBATEST postoji već godinama, a u svrsi je stvaranja novih projekata, dijeljenja iskustava i međusobne pomoći te osnaživanja u zajedničkoj misiji zaštite spolnog zdravlja naše zajednice. Redoviti sastanci održavaju se uoči Svjetskog dana AIDS-a. Ove godine zbog pandemijske krize sastanak je održan online preko Zoom meetings aplikacije.

Svrha ovog sastanka bila je razmijeniti primjere dobre prakse u adaptaciji na postojeće uvjete usred pandemije koronavirusa, a HUHIV je bio jedan od izlagača. Predavanje imena Digitalization of CheckPoint services and implementation of HIV self-testing as a response to COVID-19 pandemic in Croatia (Digitalizacija usluga Checkpointa i implementacija samotestiranja kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Hrvatskoj) inspiriralo je neke organizacije da slične postupke naprave u svojoj sredini s ciljem optimizacije usluga. Predstavljena su bila dva međusobno povezana i inovativna procesa.

Prvi proces je digitalizacija Checkpointa – nužno je bilo uvesti proces naručivanja i automatizirati logističke aktivnosti poput potvrde termina, generiranja šifri i slanja rezultata kako bismo se fokusirali na samu aktivnost testiranja i osigurali mjere zaštite naših korisnika i djelatnika. Svima je i dalje dostupna psihološka podrška – preko telefona i e-maila – a, uvedena je i anketa zadovoljstva kojom želimo potaknuti naše korisnike da nam daju povratnu informaciju koje su naše snage, a što su mjesta za razvoj u pristupu i metodi koju imamo. Podaci pokazuju da korisnici preferiraju princip naručivanja s obzirom na drop-in centar kakav je postojao prije nego što je implementiran sustav naručivanja.

Drugi proces je samotestiranje na HIV. Radi se o jednoj od opcija testiranja za mnogo zemalja, a sada je dostupno i u Hrvatskoj od početka 10. mjeseca u sklopu pilot projekta koji udruga HUHIV provodi u partnerstvu s Klinikom za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“. Inovacija s obzirom na ostale projekte je web aplikacija koja korisnike prati kroz proces testiranja. Prilikom tumačenja rezultata testiranja korisnici pronalaze u aplikaciji sliku koja najviše odgovara izgledu njihovog testa i na taj način šalju izravnu povratnu informaciju o rezultatu u sustav, nadoknađujući jedan od najvećih nedostataka mnogih projekata samotestiranja, a to je praćenje rezultata. Model je bio inspirativan za neke organizacije te ga već razmatraju adaptirati u svoje usluge. Drugi dio sastanka ticao se aktualne teme pandemije koronavirusa, a bio je u obliku debate za i protiv testiranja te infekcije u zajednici.

Zaključak sa sastanka je da su organizacije civilnog društva pogođene pandemijom te su bile prisiljene brzo reagirati u prilagodbi svojih usluga. Pad testiranja očit je diljem Europe, a posljedice se tek mogu osjetiti. Važna je uloga civilnih društava koje mogu odgovoriti na moguć negativni utjecaj koronavirusa na druge infekcije poput HIV-a. Pri tome važno je biti umrežen s relevantnim institucijama i jasno zagovarati svoju ulogu u zdravstvenom sustavu – zdravstvene udruge podrška su zdravstvenom sustavu i kao takve trebaju biti prepoznate jer nude izravnu i neizravnu korist kroz rasterećenje sustava i odgovor na potrebe građanstva.

Zahvaljujemo na pozivu na sastanak te nam je drago što možemo razmjenjivati iskustva i time biti bolji u onome što radimo. Sljedeći sastanak planiran je za travanj 2021.