Hepatitis C – utjecaj i rezultati CheckPoint centra Zagreb

CheckPoint Zagreb kao centar za zdravlje i edukaciju mladih predstavlja izvaninstitucionalni pristup mladima i građanima, tj. izvrsne  sinergije Grada Zagreba i udruge HUHIV kao društvene zajednice te ulaganja u zdravlje građana.

Tako organiziran pristup mladima, građanima i osobama u visokom riziku od izloženosti zarazi, CheckPoint spada u sam vrh stručne organizacije, posebno u korištenju neinvazivne vrhunske tehnologije testiranja iz oralne tekućine kao najboljeg modela izuzetne uspješnosti i otvorenosti društvenoj zajednici.

Kvalitetna prevencija hepatitisa C (HCV) zahtjeva ciljani pristup i probir osoba u visokom riziku od izloženosti zarazi. CheckPoint Zagreb izuzetno je uspješan u probiru i privlačenju populacije u stvarnom riziku od zaraze, i u prostorima CheckPointa u Zagrebu i u povremenoj organizaciji  ciljanog probira na terenu u suradnji s lokalnim organizacijama koje skrbe za osobe povezane sa zlouporabom droga, provodeći brzo testiranje ali i neizostavno savjetovanje i edukaciju u cilju prevencije bolesti i zaštite zdravlja.

Od početka rada do kraja ožujka 2017. individualno je savjetovano i educirano 6083 osoba (obuhvaćajući HIV, virusne hepatitise i općenito spolno zdravlje).

Na HCV testirano je 3853 osoba s ukupno otkrivenih 43 HCV pozitivna rezultata (1,12%) od kojih su svi upućeni u sustav skrbi i liječenja.

Osim provođenja ciljanih kampanja kojima se vrši podizanje svijesti o virusnim hepatitisima i motiviranja osoba u visokom riziku od zaraze na dolazak u CheckPoint Zagreb (trenutni ili bivši korisnici droga, osobe koje su koristile usluge tetoviranja ili piercinga u nesterilnim uvjetima, osobe s višestrukim spolnim partnerima bez uporabe zaštite, partneri osoba koje imaju virusni hepatitis, osobe koje su imale ozlijede koje uključuju kontakt s krvlju druge osobe pa i zdravstveni radnici koji su imali profesionalnu ekspoziciju s kontaminiranim instrumentima), povremeno se provodi i ciljani probir u savjetovalištima za prevenciju ovisnosti. Primjerice, u 2016. provedena su dva ciljana probira (savjetovališta u Puli i Rijeci) u kojima je testiranjem obuhvaćeno ukupno 30 osoba od kojih je na HCV bilo pozitivno njih 14 što iznosi alarmantnih 47%.

Eliminacija virusnih hepatitisa uključivanjem zaraženih osoba u sustav skrbi i liječenja te osiguranjem svih modela zaštite i prevencije svima je krajnji cilj koji dugoročno dovodi do velikih ušteda zdravstvenom sustavu stvaranjem zdravog građanstva.

Zaključak je da je CheckPoint Zagreb, izvaninstitucionalni i sveobuhvatni pristup zdravlju uz potporu Grada Zagreba najkvalitetniji pristup prevenciji virusnih hepatitisa, HIV-a i zaštite spolnog zdravlja mladih i da ga treba provoditi kontinuirano.