Bivši zatvorenici i pronalazak posla – izazovi NEET populacije

Bivši zatvorenici često se suočavaju s izazovima u pronalasku posla nakon izdržavanja kazne. Postoji puno faktora koji utječu na nošenje s tim izazovima, ali jedan od njih je i taj što se vraćaju u svijet obrazaca koji su do kazne za njih funkcionirali, na koje su navikli i u kojima se dobro snalaze. Zbog toga, važno je osigurati stručnu podršku koja može ukazati na nove, društveno funkcionalne obrasce koji će im omogućiti jednako funkcionalan život te im biti podrška u njihovom usvajanju. Glavna korist je sprječavanje ponovnog kršenja zakona, no kako bismo u tome uspjeli, važno je: razumjeti ovu populaciju, stručno pristupiti narednim metodama i najvažnije – ne osuđivati. Osuđivanje i stigmatizacija bivših zatvorenika jedan je od glavnih ometajućih faktora k uspješnoj resocijalizaciji. Francuski sociolog Emile Durkheim prvi je spomenuo u svojim radovima teoriju etiketiranja (označavanja) prema kojoj društvena oznaka ili „etiketa“ koja se stavlja na određenu populaciju ljudi može imati efekt ohrabrivanja takvog ponašanja u toj populaciji. Prema toj teoriji, bivši zatvorenici suočavaju se s „etiketom“ kriminalaca koja im otežava socijalnu integraciju i održava osjećaj izoliranosti. Umjesto borbe protiv oznake, njeno prihvaćanje i samoidentifikacija s njom podsvjesni je i češći proces koji oduzima paletu mogućnosti mnogim bivšim zatvorenicima. Drugim riječima, etikete oduzimaju percepciju izbora bivših zatvorenika za funkcionalnijim i adaptivnijim životnim izborima koji bi na poslijetku vodili do uspješne reintegracije.

Podrška u pronalasku posla jedan je od načina kako poboljšati proces reintegracije. Može se odvijati na više načina:

  • PROGRAMI OBUKE

Programi obuke su jedni od najučinkovitijih mjera podrške. Radi se o organiziranoj obuci za neku djelatnost u sklopu koje osobe razvijaju vještine i znanja za neka specifična zanimanja, te im to pomaže u pronalasku posla. Programe obuke mogu provoditi nevladine organizacije poput udruga koje se bave bivšim zatvorenicima ili udruge koje okupljaju poslodavce.

  • SURADNJE S POSLODAVCIMA

Kako bi iskustvo novog posla za bivše zatvorenike bilo pozitivno i ohrabrujuće, važno je da se kolege, a ponajprije poslodavci, odnose motivirajuće jedni prema drugima i da na vrijeme detektiraju diskriminaciju na radnom mjestu.

  • PODUZETNIŠTVO

Neki bivši zatvorenici imaju ambicije i kompetencije otvoriti svoj posao ili proširiti već postojeću djelatnost. Različiti poduzetnički programi mogu biti provedeni s ciljem procjene motiviranosti za takvim poduhvatom, koji sa sobom donosi specifične izazove. O njima je potrebno također provesti edukativne sadržaje kako bi se na vrijeme identificirali mogući problemi otvaranja novog posla.

Ovakvi oblici pomoći pomažu u integraciji bivših zatvorenika u društvo kao cjelovitog i funkcionalnog sustava. Zatvorski sustav treba ohrabrivati ovakve oblike pomoći jer pomažu u smanjivanju stope kasnijih kaznenih djela. Za maksimalni uspjeh, potrebna je međusektorska suradnja i interdisciplinarni pristup, odnosno zajednički trud više struka koje mogu odgovoriti na potrebe ove i dalje stigmatizirane grupe.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta OSPOSOBI SE I ZAPOSLI – UP.01.2.0.04.0033 u iznosu od 1.906.971,22 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa